image

Proiecte fonduri europene

Anunțuri fonduri europene

PROIECT “Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a municipiului DEVA, județul HUNEDOARA” cod SIPOCA 1206 / cod SMIS 153860PROIECT “Optimizarea proceselor in concordanta cu Strategia pentru Consolidarea Administratiei Publice la nivelul Municipiului Deva” , cod SIPOCA 536, cod SMIS 126422PROIECT “Planificare strategică în municipiul Deva pe termen mediu și lung și acces mai facil al cetățenilor la servicii publice gestionate partajat de către UAT municipiul Deva” cod SMIS 135237330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate