image

Cereri și formulare tip

Cereri și formulare tip

ACTE DE URBANISM


 

ARHIVA

Acte necesare eliberarii copiilor ale documentelor aflate in depozitul de arhiva al Primariei municipiului Deva

- Copie C.I.
- Acte doveditoare privind calitatea de persoana indreptatita/titular/beneficiar document solicitat
- Declaratie/acord prelucrare date cu caracter personal
- Copie document solicitat (in cazul pierderii/deteriorarii documentului original pentru conformitate, sau mentionarea numarului documentului solicitat pentru identifdicarea in depozitul de arhivă)

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

IMPOZITE ŞI TAXE - FORMULARE, ACTE NECESARE


330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate