image

Consiliul Local Deva

Comisii de specialitate

COMPONENŢA
Comisiilor  de  specialitate ale consiliului local,
cu modificarile ulterioare

 
I. Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, cultură,  activităţi sportive şi de agreement
 1. Domnul Ilieș Florin-Marin                                   
 2. Domnul Ilieș Gabriel Nelu                                          
 3. Doamna Lăsconi Aurica                                       
 4. Domnul Mara Lucian Marius
 5. Domnul Bălan Jean Florin
 6. Domnul Iacob Petru Florin
 7. Domnul Demeter Sorin Marin
 
II.  Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, agricultură
 1. Domnul Petrui Ioan Dorin                                     
 2. Domnul Moș Ovidiu                                              
 3. Domnul Iacob Petru Florin
 4. Domnul Dronca Robert Adrian
 5. Doamna Sălcuceanu Roxana Ioana     
 6. Domnul Ludoșean Gheorghe
 7. Domnul Mane Marius
 
III.  Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
 1. Domnul Pogocsan Ferdinand Zoltan                     
 2. Domnul Bobora Mircea Flaviu                              
 3. Domnul Ludoșean Gheorghe                                 
 4. Domnul Moș Ovidiu                                            
 5. Domnul Ilieș Florin-Marin  
 6. Domnul Blendea Marius Vasile
 7. Doamna Oșan-Șendroiu Claudia-Paula
 
IV.  Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe
 1. Domnul Pogocsan Ferdinand Zoltan                      
 2. Doamna Lăsconi Aurica                                         
 3. Domnul Moraru Călin Constantin
 4. Domnul Magheru Rareș Dan
 5. Doamna Sălcuceanu Roxana Ioana        
 6. Domnul Iacob Petru Florin
 7. Domnul Demeter Sorin Marin
 
V.  Comisia pentru sănătate, protecţia mediului înconjurător, protecţie socială și servicii publice
 1. Domnul Bobora Mircea Flaviu                                             
 2. Domnul Petrui Ioan Dorin                                       
 3. Domnul Blendea Marius Vasile
 4. Domnul Enescu Paul Alexandru
 5. Domnul Barstan Tiberiu Claudiu   
 6. Domnul Dronca Robert Adrian
 7. Domnul Magheru Rareș Dan

Consiliul local

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate