image

LICEUL REAL DE BĂIEȚI (ÎN PREZENT COLEGIUL NAȚIONAL DECEBAL)

LICEUL REAL DE BĂIEȚI (ÎN PREZENT COLEGIUL NAȚIONAL DECEBAL)

LICEUL REAL DE BĂIEȚI (ÎN PREZENT COLEGIUL NAȚIONAL DECEBAL)

Actul de naștere a Colegiului Național ,,Decebal" de astăzi a fost semnat la 4 octombrie 1871. Școala a început să funcționeze sub numele de Liceul real de băieți din Deva, în localul actualului Palat al copiilor de pe strada Mihail Eminescu, până la construirea unui local propriu. Pentru cumpărarea terenului și cheltuielile de construcție locuitorii din județul Hunedoara au acceptat instituirea unui impozit special pe timp de 10 ani. Edificarea noului local începe la 24 octombrie 1888 și durează până în anul 1901, acesta fiind dotat cu infirmerie, sală de gimnastică și alte anexe necesare procesului de învățământ. Din anul 1889 a început să funcționeze și internatul liceului. Colegiul se află pe str. 1 Decembrie 1918 (în Centrul Vechi). Clădirea a fost reabilitată cu ajutor de la Uniunea Europeană.

UNDE SE AFLĂ

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate