image

Conducerea

Conducerea

OVIDIU MOȘ

VICEPRIMAR:

OVIDIU MOȘ

Conform Dispozitiei nr. 1780 / 10.03.2022 privind delegarea unor atribuții Viceprimarilor municipiului Deva și Administratorului public al municipiului Deva:

Art.2. - (1) Se deleagă domnului Moș Ovidiu, Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor direcții / servicii / birouri / compartimente:

  • Direcția impozite și taxe locale cu toate compartimentele funcționale din cadrul acesteia ;
  • Biroul administrare unități de învățământ din cadrul Serviciului administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine ;
  • Compartimentul local pentru romi ;
  • Compartimentul protecție civilă ;
  • Serviciul unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice din cadrul Direcției administrarea domeniului public și privat ;

(2) Se deleagă domnului Moș Ovidiu, Viceprimar al municipiului Deva, coordonarea activității următoarelor instituții publice din subordinea Consiliului local Deva:
  • Centrul cultural Drăgan Munteanu Deva;
  • Direcția publică locală de evidența persoanelor și stare civilă Deva;
(3) Se deleagă domnului Moș Ovidiu, Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, autoritatea de a aproba, aviza și semna documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează, a autorizațiilor de taxi emise de Serviciul unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, cu excepția documentelor a căror semnare intră exclusiv în competența Primarului.

(4) În perioada concediilor și a deplasărilor în interesul serviciului în afara localității, toate documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează domnul Viceprimar Moș Ovidiu vor fi semnate de domnul Viceprimar Pogocsan Ferdinand Zoltan.

(5) În perioadele în care Primarul nu se află în instituție, actele de procedură pentru instanța de judecată vor fi semnate de oricare dintre cei doi Viceprimari

Joi: 10.00 - 12.00

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate