Producătorii și comercianții de băuturi trebuie să se înregistreze în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) până pe 28 februarie!

Producătorii, importatorii și comercianții de băuturi au obligația legală să se înregistreze până pe data de 28 februarie 2023 în baza de date a Sistemului de Garanție-Returnare. Toate societățile comerciale din România care au calitatea de producători, importatori sau comercianți de produse din categoriile apă îmbuteliată, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase, în ambalaje de unică folosință din plastic, aluminiu sau sticlă, cu dimensiuni între 0,1 l și 3 litri, precum și companiile din industria ospitalității ce comercializează aceste produse trebuie să se înregistreze online pe site-ul www.returosgr.ro al administratorului SGR, conform Hotărârii de Guvern nr. 1074/2021.
Neînregistrarea în baza de date operată de către administratorul SGR atrage după sine o amendă între 20.000 și 40.000 RON.
 

Afișat la data de 02.02.2023

Stabilirea și repartizarea consumurilor de utilități în blocurile sociale

Consiliul Local Deva a aprobat, în ședința ordinară din 30 ianuarie 2023, metodologia de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor de apă, energie electrică și gaze naturale înregistrate pe unitățile locative din blocurile situate pe strada Hărăului, nr. 40 și strada 1 Mai, nr. 27.
Cele două imobile au destinația de camere de cămin și se află în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva. Totodată, acestea dispun de sisteme proprii de încălzire, realizate în anul 2022, în urma unei investiții în valoare totală de aproximativ 280.000 de euro, susținută de la bugetul local.
Metodologia de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor individuale de utilități publice a fost elaborată în conformitate cu legislația în vigoare, iar prevederile acesteia se aplică în cazul locatarilor care nu sunt constituiți în asociații de chiriași.
Conform documentului, consumurile de utilități înregistrate de contoarele de branșament ale imobilelor și facturate de către furnizorii de servicii se repartizează, pe de o parte - în funcție de numărul de persoane înscrise în contractul de închiriere (apa rece și canalizarea, energia electrică pentru părțile comune ale blocului), iar pe de altă parte – în funcție de suprafața locuinței (apa meteorică, gazele naturale).
DE REȚINUT! Toți chiriașii au OBLIGAȚIA de a achita, lunar, cotele de contribuție ce le revin la cheltuielile imobilului, conform listelor de plată afișate. În cazul restanțelor acumulate pe listele de plată, majorările de întârziere facturate de către furnizorii de servicii de utilități publice se repartizează procentual chiriașilor restanțieri, în funcție de valoarea restanței.
Informații detaliate cu privire la formulele de calcul ale consumului de utilități și majorărilor de întârziere (unde este cazul) pot fi consultate în Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2023, disponibilă pe www.primariadeva.ro, Secțiunea Consiliul Local sau accesând link-ul: https://www.primariadeva.ro/images/uploads/hotarari/14.pdf.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE  se pot obține la numerele de telefon 0755.878.380, 0737.036.002 și 0254.218.030 / Tasta 3 (Biroul Fond Locativ – Locuințe sociale), după următorul program: luni – joi, între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele 8:00-14:00.
Imobilele de locuințe sociale de pe strada Hărăului, nr. 40 și strada 1 Mai, nr. 27 dispun, în total, de 138 de camere de cămin, în care locuiesc 260 de persoane, potrivit contractelor de închiriere.

Direcția de Asistență Socială Deva
 

Afișat la data de 03.02.2023

Raport privind activitatea desfășurată de către Direcția Poliția Locală Deva în luna ianuarie 2023

În perioada 01.01.2023 - 31.01.2023, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Deva, având la bază prevederile Legii nr. 155/2010 Poliției Locale coroborate cu prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a poliției locale și cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r) precum și în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local Deva, au acționat în raza de competență, înregistrând următoarele rezultate:

I. Structura Ordine și Liniște Publică (OP);

Polițiștii locali au aplicat un număr de 50 sancțiuni;

II. Structura Circulație pe Drumurile Publice (CR)

Polițiștii locali au aplicat un număr de 165 sancțiuni;

III. Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului Polițiștii locali au aplicat un număr de 60 sancțiuni;

IV. Centrul Monitorizare Video Trafic
S-au preluat un număr de 155 sesizări telefonice. De asemenea, operatorii din cadrul compartimentului operator trafic supraveghere, au dat un număr de 86 sesizări şi s-au efectuat 183 de identificări în Baza Națională de Date. Totodată au pus la dispoziție lucrătorilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale probatoriu video în vederea soluționării unui număr de 11 dosare penale.

ALTE ACTIVITĂȚI:

• Structura Ordine și Liniște Publică:

- polițiștii locali asigură transportul de valori de la Primăria Municipiului Deva la Trezorerie și retur;
- asigură transportul și protecția personalului din cadrul DPLEPSC, a ofițerului de stare civilă pentru buna desfășurare a activității de oficiere a casătoriilor în afara sediului Casei Casătoriilor;
- asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin paza care se efectuează permanent la ușa de acces în Primăria Municipiului Deva;
- asigură protecția personalului din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Deva, prin paza care se efectuează permanent la sediul instituției;
- însoțesc executorii judecătorești la evacuările din imobilele aparținând Primăriei Municipiului Deva;
- au soluționat un număr de 29 sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat;
- au soluționat un număr de 9 sesizări telefonice primite de la operatorii din CMVT;
- sesizări scrise – 1 răspunsuri;
- sesizări prinaplicaţia Deva 24 – 2 răspunsuri;
- răspund si soluționează sesizări telefonice venite prin Dispeceratul Poliției  Locale;
De asemenea, prin efectuarea patrulelor mobile și pedestre, se previn e săvârșirea eventualelor fapte de natură antisocială care ar putea periclita viața și integritatea persoanelor.

• Structura Circulație pe Drumurile Publice:

- dirijarea/fluidizarea circulației rutiere în zona unităților școlare –zilnic;
- restricţionarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor la carosabil - 3 acţiuni;
- restricționarea traficului rutier cu ocazia adunărilor publice - 2 acțiuni;
- au răspuns prin aplicația Deva 24 la un număr de 11 sesizări;
- acțiuni de eliberare parcări și zone de toaletare pomi executate de SPIGM;
- au soluționat un număr de 119 de sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat;
- au primit la audiențe 6 persoane;
- au soluţionat un număr de 77 sesizări de la operatorii din C.M.V.T.;
- au soluţionat 2 petiţii primite de la cetăţeni;
- autovehicule fără stăpân/abandonate, monitorizate 9;
- autovehicule staţionate neregulamentar, ridicate 44;
- autovehicule fără stăpân/abandonate, ridicate de proprietari în urma somaţiei 7;
- au implementat 122 P.V., în Baza Naţională de Date a Poliției Române.

• Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului:

- polițiștii locali au efectuat un număr de 13 controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu,;
- polițistii locali au verificat un număr de 4 firme privind afişajul publicitar, şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;
- politistii locali au făcut un număr de 20 de verificări privind ridicarea deşeurilor menajere de către operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite; 28 de verificări zone verzi din intravilan, 44 privind verficarea curățeniei stradale, 10 ridicări auto de pe zone verzi;
- politisţii locali au verificat un număr de 67 de societăţi comerciale,  6 persoane fizice autorizate, 15 producători particulari, 9 comercianţi ambulanţi în pieţele agroalimentare si târguri, precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

În cadrul tuturor structurilor mai sus amintite se fac cercetări ori de câte ori este nevoie, pentru soluționarea cu celeritate a tuturor reclamațiilor scrise/telefonice venite din partea cetățenilor cât și a sesizărilor venite prin aplicația ,,Deva 24’’.

Direcția Poliția Locală Deva
 

Afișat la data de 03.02.2023

C. L. al municipiului Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Deva, că în şedinţa Consiliului local al municipiului Deva din data de 1 februarie 2023, a fost adoptata urmatoarea hotarare


        Hotărârea  poate fi consultată pe site-ul Primăriei Deva: www.primariadeva.ro


 

Afișat la data de 02.02.2023

Sprijin pentru plata facturilor la energie

 • CE ESTE?
Ajutorul are forma unui card emis pe suport de hârtie, cu care se pot plăti facturi de energie (total sau parțial). Ajutorul se acordă în două tranșe, a câte 700 lei fiecare (prin mandat poștal)pentru plata serviciilor de electricitate, gaz, energie termică în sistem centralizat de termoficare, butelie, lemn de foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.
 • ACTE NECESARE
 1. Cardul de energie (primit prin Poșta Română)
 2. Actul de identitate al beneficiarului sau împuternicire și actul de identitate al împuternicitului.
 3. Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului sau certificat de validare a datoriei* din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)
Dacă beneficiarul are alt domiciliu decât cel scris pe cardul de energie: contractul de furnizare a energiei la domiciliul declarat + declarație pe proprie răspundere a beneficiarului, că utilizează ajutorul pentru domiciliul la care locuiește.
 • CUM SE REALIZEAZĂ PLATA
La orice subunitate a Poștei Române SAU la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului.
Se completează plata prin mandat poștal, către contul furnizorului de energie (ori al asociației de proprietari/locatari).
Se primește dovada plății, pe care este scrisă suma rămasă după efectuarea plății, valoarea plății/plăților efectuate și furnizorul/furnizorii către care s-a efectuat plata.
 • IMPORTANT
Se pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face maximum 8 plăți, către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei.
Cardul nu poate fi vândut ori donat. Orice încercare de vânzare anulează cardul și atrage o amendă contravențională.
 • CALENDAR
TRANȘA 1 -- 1-28 februarie 2023 

În perioada 1-28 februarie 2023 beneficiarii eligibili vor primi cardul de energie. Se vor putea efectua plăți începând cu 1 martie.                                                                                                                                                                                                               

TRANȘA 2 -- 1-30 septembrie 2023

Cei care își păstrează calitatea de beneficiar vor putea utiliza cardul și pentru tranșa a doua, începând cu luna septembrie. În perioada 1-30 septembrie, cei care devin între timp eligibili vor primi cardul pentru a putea utiliza tranșa a II-a.
 • BENEFICIARI
-Pensionari (peste 60 de ani) cu venitul sub 2.000 lei, inclusiv
-Pensionari de invaliditate cu venitul sub 2.000 lei, inclusiv
-Persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 lei, inclusiv
-Familie cu alocație de susținere
-Familie/persoană cu ajutor social


Media venitului lunar net per coabitant nu poate depăși 2000 de lei.

*Certificatul este emis de asociația de proprietari/locatari, pentru a certifica datoria curentă sau restantă a beneficiarului de sprijin față de asociația de proprietari/locatari, rezultată din furnizarea de energie termică în sistem centralizat.
 

Afișat la data de 02.02.2023

C. L. al municipiului Deva aduce la cunoştinţa cetăţenilor municipiului Deva, că în şedinţa Consiliului local al municipiului Deva din data de 30 ianuarie 2023, au fost adoptate urmatoarele hotarari

               Hotărârile  pot fi consultate pe site-ul Primăriei Deva: www.primariadeva.ro  
                                                                                      
  

Afișat la data de 02.02.2023

Anunţ  referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - 02.02.2023


Astăzi, 02.02.2023 Primăria municipiului Deva, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ pentru “Aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ansamblu de locuințe cuplate ” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Iosif Vulcan, nr.118
 Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate.
Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro - Secțiunea: Consiliul local - Ședințe de Consiliu local – Transparență decizională - Proiecte de hotărâri și pe Monitorul oficial local - Secțiunea - Alte documente - 6.4 - Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ.  
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul Centrul de informare a cetățenilor.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 13.02.2023, pe adresa de e-mail: primar@primariadeva.ro sau la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartimentul Centrul de informare a cetățenilor, de luni până vineri, între orele 08 – 16.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind............”(se va menționa titlul proiectului la care se face referire).
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primariadeva.ro.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 13.02.2023.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0254232310, e-mail:apl@primariadeva.ro, Compartiment administrație publică locală.


 

Afișat la data de 02.02.2023

Se sistează furnizarea apei în localitatea Deva, în data de 02.02.2023

 • între orele: 08:30 - 11:30. Sistarea afectează străzile: A.Iancu, Horea, B.Lăutaru, I.Butean, I.Slavici, Stejarului, Pinului, 30Decembrie, I.P.Pincio, Cireșilor, Raiului, Primăverii, Muncii, M.Corvin, D.Cantemir, S.Dragomir, Venus, Mercur, Parcului, 16Februarie, A.Sever și Braniștei. Motivul sistării:  avarie branșament apă pe str. Avram Iancu, la Bloc H1. Din cauza avariei, în intervalul menționat pot apărea fluctuații de presiune în zona limitrofă străzilor anunțate.
 
 • între orele: 10:00 – 14:00. Sistarea afectează străzile:  Aleea Patriei, Călugăreni (parțial) și M.Eminescu. Motivul sistării: remediere avarie rețea pe Aleea Patriei, la bl. B. Din cauza avariei, în intervalul menționat, pot apărea fluctuații de presiune în zona limitrofă străzilor anunțate.


SC Apa Prod SA  își cere scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumește pentru înțelegere.

 

Afișat la data de 02.02.2023

Acțiuni de informare anticorupție, organizate la sediul DAS Deva

Angajații Direcției de Asistență Socială Deva participă, timp de mai multe zile, la o serie de activități susținute de un reprezentant al Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara, care au ca scop promovarea atitudinii civice și a mesajelor anticorupție, în vederea creșterii gradului de informare și conștientizare asupra pericolului implicării în fapte de corupție a funcționarilor publici, precum și prevenirea și combaterea corupției.
Acțiunea se desfășoară la inițiativa Direcției de Asistență Socială Deva.
Concret, discuțiile din cadrul întâlnirilor vizează, în principal, informarea participanților cu privire la competența și atribuțiile Direcției Generale Anticorupție, riscurile la care se expun funcționarii publici care săvârșesc fapte de corupție, precum și consecințele comiterii acestui gen de infracțiuni.
Pe de ată parte, participanților le sunt prezentate și exemple elocvente de activitate cu privire la diverse cazuri de dare și luate de mită, trafic de influență, abuz în serviciu etc., însoțite de recomandări privind atitudinile și comportamentele legale în fața fenomenului corupției.
Reamintind obligația legală a funcționarului public de a sesiza săvârșirea oricăror fapte prevăzute de legea penală despre care ia cunoștință în legătură cu serviciul în cadrul căruia își îndeplinește atribuțiile, ofițerul DGA încurajează nu doar dezvoltarea unui comportament integru în rândul funcționarilor publici, ci și semnalarea faptelor de corupție prin oricare dintre modalitățile puse la dispoziția cetățenilor: apelarea Call Center Anticorupție 0800.806.806, adresa electronică a Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Hunedoara – hunedoara.dga@mai.gov.ro sau sediul instituției, din municipiul Deva, Strada Mihai Eminescu, nr. 130.
Acțiunile de informare anticorupție organizate la sediul Direcției de Asistență Socială Deva se vor desfășura pe tot parcursul acestei săptămâni.

Direcția de Asistență Socială Deva
 

Afișat la data de 01.02.2023

Astăzi a fost votat bugetul general al municipiului Deva pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat astăzi, 1 februarie 2023, în ședință extraordinară, prin HCL nr. 46/2023, bugetul general al municipiului Deva pe anul 2023.

Principalele domenii de dezvoltare și ponderea lor în bugetul general sunt:
- Locuințe, servicii și dezvoltare publică =90.795.750 lei – 16,97%
- Învățământ = 88.048.510 lei – 16,46%
- Transporturi = 116.272.870 lei – 21,73%
- Cultură, recreere și religie = 63.520.060 lei – 11,87%
- Asigurări și asistență socială = 71.999.530 lei – 13,46%

Cheltuielile cu investițiile reprezintă cea mai mare pondere din bugetul general al municipiului Deva - 54,11%.

Prioritate la alocarea fondurilor pentru investiții au avut proiectele cu finanțare nerambursabilă și proiectele de investiții aflate în derulare. Proiectele de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile acoperă o plajă mare de domenii gestionate de Primăria Municipiului Deva: clădirile și dotările unităților de învățământ preuniversitar de stat, eficiența energetică prin anveloparea blocurilor, mobilitatea urbană și infrastructură socială.  

În anul 2023, bugetul general al municipiului Deva este de 561.839.350 lei (114.194.989,84 euro).

Bugetul general pe anul 2023 este mai mare cu 27,46% față de bugetul inițial al anului precedent.

Administrația publică locală are ca obiectiv principal creșterea calității vieții în municipiul Deva - educație, sănătate, infrastructură, mediu, transport în comun, spații verzi, asistență socială etc..

Le mulțumesc tuturor consilierilor locali care au votat bugetul general și care au înțeles necesitatea și importanța investițiilor în municipiul Deva.


Nicolae-Florin Oancea
Primarul Municipiului Deva


#ÎmpreunăPentruDezvoltareaDevei
 

Afișat la data de 01.02.2023

Concurs organizat pentru ocuparea postului contractual vacant de Sofer treapta I din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva

Primăria municipiului Deva, cu sediul în Piața Unirii nr. 4, Deva, județul Hunedoara, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Dispoziției Primarului Municipiului Deva nr. 80 / 2023  privind unele măsuri la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante în regim contractual din aparatul de specialitate și din instituțiile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deva organizează concurs pentru ocuparea următorului post :
A. INFORMAȚII DESPRE POST
-  Numărul posturilor: 1 ( unu )
-  Denumirea postului : Șofer, treapta I
-  Nivelul postului: post contractual de execuție
- Structura din care face parte postul: Compartiment administrare parc auto - Serviciul administrativ, parc auto al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva,
- Durata contractului și timpul de lucru: angajarea se va face pe perioadă nedeterminată, cu normă de lucru întreagă de 40 h / săptămână, programul de lucru de luni până joi între orele 8 – 16,30, vineri între orele 8 – 14 .
B. DOSARUL DE CONCURS
Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente :
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model comun european.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
Depunerea dosarelor de concurs se va face în perioada 31 ianuarie – 13 februarie 2023 până la ora 16 la „Serviciul Resurse Umane” al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva, Primăria Deva, Piața Unirii nr. 4, etaj 1, cam. 5 .
Dosarele pot fi transmise de candidaţi și prin Poşta Română sau prin serviciul de curierat rapid sau poşta electronică la adresa de mail resurse.umane@primariadeva.ro, înăuntrul termenului mai sus menționat.
Informaţii suplimentare la:
- telefon 0254 / 21.34.35, 21.85.79 / int. 118
- mail resurse.umane@primariadeva.ro
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea condițiilor de mai sus conduce la respingerea candidatului .
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul de depunere a dosarelor, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
C. CondiŢii  de  participare  la  concurs
C1. - Condiţii generale 
Poate participa la concursul organizat  persoana care:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
C2. Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
- permis de conducere categoria B,C,E;
- vechime în muncă – minim 5 ani;
D. BIBLIOGRAFIE, TEMATICĂ
D1. BIBLIOGRAFIA
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 195 / 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial nr. 670 / 2006:
Cap. IV, V și VII .
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 57 / 2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare publicată în Monitorul Oficial nr. 555 / 2019:
PARTEA VI – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice
D2. TEMATICA
1. Reglementări privind circulația pe drumurile publice:
reglementări privind semnalizarea rutieră,
reglementări privind regulile de circulație,
reglementări privind răspunderea contravențională,
2. Reglementări privind personalul contractual:
reglementări privind personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice
E. ETAPELE, PROBELE și CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
Concursul constă în următoarele etape:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) proba practică
d) proba de interviu.
Selecţia dosarelor de înscriere se va desfăşura în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Până în ultima zi prevăzută pentru selecţia dosarelor, membrii comisiei de concurs pot solicita candidaţilor documente relevante, pentru desfăşurarea concursului.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție.
Comunicarea rezultatelor probei scrise și probei practice se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise.
Comunicarea rezultatelor probei interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei interviu.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Soluţionarea contestaţiilor se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituției  precum şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Deva în termen de maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor de la proba de interviu sau de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins».
Se pot prezenta la următoarea etapă doar candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
NOTĂ: Termenul de o zi lucrătoare începe de la data şi ora afişării rezultatelor selecţiei sau a probelor de concurs şi se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeaşi oră la care a început.
CALENDARUL CONCURSULUI
ETAPA CONCURSULUI/PERIOADA DESFĂȘURĂRII
1.Depunerea dosarelor
31.01 – 13.02.2023, ora 16

Selecția dosarelor
14 – 15.02.2023

Afișare rezultate selecție dosare
16.02.2023

Depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor
24 ore de la data și ora afișării rezultatului

Soluționarea contestațiilor ( afișare)
24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

2.Proba scrisă
22.02.2023 ora 10

Afișarea rezultatelor probei scrise
Cel târziu 23.02.2023

Depunere contestații cu privire la rezultatul probei scrise
24 ore de la data și ora afișării rezultatului

Soluționarea contestațiilor  ( afișare)
24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

3.Proba practică
24.02.2023 ora 10

Afișarea rezultatelor probei practice
Cel târziu 27.02.2023

Depunere contestații cu privire la rezultatul probei practice
24 ore de la data și ora afișării rezultatului

Soluționarea contestațiilor  ( afișare)
24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

4.Interviu
28.02.2023 ora 10

Afișarea rezultatelor interviului
Cel târziu 01.03.2023

Depunere contestații cu privire la rezultatul interviului
24 ore de la data și ora afișării rezultatului

Soluționarea contestațiilor ( afișare)
24 ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor

5.Afișarea rezultatelor finale
24 ore de la afișarea rezultatelor de la proba de interviu sau de la soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu

În conformitate cu art. 38 alin. (15) din Hotărârea Guvernului nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice în sala în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizării probei, candidaţilor nu le este permisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţă. Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage eliminarea candidatului din proba de concurs, situaţie în care comisia de concurs elimină candidatul din sală, înscrie menţiunea „anulat“ pe lucrare şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.
 

Afișat la data de 31.01.2023

PREMIERĂ: Primele microbuze electrice circulă pe străzile Devei, în curse de probă

Începând de ieri, primele microbuze electrice care vor deservi transportul local din Deva au ieșit pe trasee, în curse de probă.

În prezent, acestea efectuează teste de autonomie pe traseele de transport public existente. În paralel, se derulează procedurile necesare pentru înmatricularea și asigurarea microbuzelor cât și pentru obținerea licențelor de transport.

În cursul lunii februarie, microbuzele vor intra efectiv în exploatare, deservind călătorii din municipiu.
Tot în luna februarie va ajunge la Deva al doilea lot de vehicule electrice pentru transportul în comun, respectiv trei autobuze mari și încă șase microbuze.

În luna martie, flota Societății de Transport Public Local Deva SRL va fi completată cu un autobuz mare și șase microbuze.

În total, municipiul Deva va avea 26 de autovehicule electrice. Dintre acestea, 4 vor fi autobuze Karsan e-Atak – tip 1 și 22 microbuze Karsan Jest Electric – tip 2.
Pentru acestea vor exista și 33 de stații de încărcare electrice (7 stații de încărcare rapidă și 26 de stații de încărcare lentă).

Valoarea totală a contractului de furnizare a autobuzelor electrice este 43.815.800 lei cu TVA inclus (aproximativ 9 milioane de euro), achiziționate pe fonduri europene, în cadrul proiectului de modernizare a sistemului de transport public local prin achiziționarea de vehicule ecologice.


Nicolae-Florin Oancea
Primarul Municipiului Deva

 

Afișat la data de 31.01.2023