image

Conducerea

Conducerea

POGOCSAN FERDINAND-ZOLTAN

VICEPRIMAR:

POGOCSAN FERDINAND-ZOLTAN

+40752285608

Conform Dispozitiei nr. 1780 / 2022 privind delegarea unor atribuții Viceprimarilor municipiului Deva și Administratorului public al municipiului Deva:

Art.1.  (1) Se deleagă domnului Pogocsan Ferdinand Zoltan, Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor direcții / servicii / birouri / compartimente:

  •  Direcția economică cu toate compartimentele funcționale din cadrul acesteia;
(2) Se deleagă domnului Pogocsan Ferdinand Zoltan, Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor instituții publice din subordinea Consiliului local Deva:
  •  Serviciul public de întreținere și gospodărire municipală Deva;
  •  Club sportiv municipal Deva.
(3) Se deleagă domnului Pogocsan Ferdinand Zoltan, Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, autoritatea de a aproba, aviza și semna documentele rezultate din activitatea
structurilor pe care le coordonează, cu excepția documentelor a căror semnare intră exclusiv în competența Primarului.

(4) Se deleagă domnului Pogocsan Ferdinand Zoltan, Viceprimar al municipiului Deva, pe durata mandatului său, autoritatea de a semna/aproba/viza:
  •  cererile de concediu și certificatele de concediu medical pentru personalul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și instituțiile fără personalitate juridică din subordinea Consiliului local Deva, precum și pentru conducătorii instituțiilor publice din subordinea Consiliului local Deva;
  • adresele, notele interne, referatele de necesitate, adeverințele, ordinele de deplasare rezultate din activitatea Serviciului resurse umane;
(5) În perioada concediilor și a deplasărilor în interesul serviciului în afara localității, toate documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează domnul Viceprimar Pogocsan Ferdinand Zoltan precum și documentele prevăzute la alin.4 vor fi semnate de domnul Viceprimar Moș Ovidiu.

(6) În perioadele în care Primarul nu se află în instituție, actele de procedură pentru instanța de judecată vor fi semnate de oricare dintre cei doi Viceprimari.

 
 

Marți: 10.00 - 12.00

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate