image

Conducerea

Conducerea

TRAIAN BERBECEANU

ADMINISTRATOR PUBLIC:

TRAIAN BERBECEANU

0739.080.543

Conform Dispozitiei nr. 2498 / 09.11.2022 privind delegarea unor atribuții Viceprimarilor municipiului Deva și Administratorului public al municipiului Deva:

Prevederile Art. 3, alin. (1) al Dispoziției nr. 1780 / 2022 privind delegarea unor atribuții Viceprimarilor municipiului Deva și Administratorului public al municipiului Deva se modifică în sensul completării cu noi atribuții d-lui Administrator public al municipiului Deva d-l Berbeceanu Traian și va avea următorul cuprins:
“Se deleagă domnului Berbeceanu Traian, Administrator public al municipiului Deva, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor direcții/servicii/birouri/compartimente:

 • Serviciul urbanism din cadrul Direcției urbanism, cu toate compartimentele funcționale ale acestuia;
 • Compartimentul dezvoltare urbană din cadrul Direcției urbanism;
 • Serviciul informatică;
 • Compartimentul autorizații de funcționare;
 • Direcția Poliția locală cu toate compartimentele funcționale din cadrul acesteia;
 • Direcția tehnică cu toate compartimentele funcționale din cadrul acesteia;
 • Direcția administrarea domeniului public și privat, cu excepția Serviciului unitatea municipală pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice;
 • Serviciul administrare piețe;
 • Serviciul administrare parc auto;
 • Serviciul baze agrement.”
(2) Se deleagă domnului Berbeceanu Traian, Administrator public al municipiului Deva, pe durata mandatului său, coordonarea activității următoarelor instituții publice din subordinea Consiliului local Deva:
 • Direcția de asistență socială Deva.
(3) Se deleagă domnului Berbeceanu Traian, Administrator public al municipiului Deva, pe durata mandatului său, autoritatea de a aproba, aviza și semna documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează, cu excepția documentelor a căror semnare intră exclusiv în competența Primarului.

(4) În perioada concediilor și a deplasărilor în interesul serviciului în afara localității, toate documentele rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează domnul Administrator public al municipiului Deva, Berbeceanu Traian, vor fi semnate de domnul Viceprimar Pogocsan Ferdinand Zoltan.

Joi: 10.00 - 12.00

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate