image

Departamente

SERVICIUL ADMINISTRARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÎNT, COMUNICARE, PROMOVARE IMAGINE - BIROU ADMINISTRARE UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMĂNT

Deva, Piața Unirii nr.4, cam. 12
0254/ 218.325 int.120

  • Coordonează activitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar finanţate din bugetul local al municipiului Deva, la nivelul municipiului Deva, respectiv: învăţământ preşcolar-grădiniţe; învăţământ şcolar primar și gimnazial; învăţământ liceal, postliceal profesional; cantine și cămine aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
  • Colaborează cu Inspectoratul Școlar Județean pentru o cât mai judicioasă structurare a unităților de învățământ si pentru întocmirea rețelei școlare;
  • Întocmește comunicările către fiecare Ordonator Terțiar de Credite și anume către cele 10 unități de învățământ preuniversitar de stat;
  • Asigură aplicarea la nivel local a prevederilor Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase, recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale Hotărârii Guvernului nr.1470 / 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82 / 2001;
  • Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin acte normative sau încredințate de Primar sau Consiliul Local Deva.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate