image

Departamente

COMPARTIMENT CABINETUL PRIMARULUI

Deva, Piața Unirii nr. 4, camera 6
0254 / 218325 / Interior 110

 • asigura consilierea Primarului municipiului Deva in probleme de servicii publice furnizate cetatenilor municipiului Deva
 • colaboreaza cu directorul executiv /directorul executiv adjunc al Directiei tehnice si urmareste activitatea directiei prin acordarea de consultanta si consiliere pe probleme tehnico-economice a primarului in vederea luarii unor decizii eficiente
 • participa si coordoneaza activitatea privind elaborarea documentelor specifice
 • asigura fundamentarea complexa a deciziilor de conducere
 • realizeaza materiale documentare pentru probleme complexe ce necesita o documentatie voluminoasa
 • intocmeste notele de prezentare a unor lucrari/ documente pentru a fi prezentate primarului
 • analizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la activitatea compartimentelor
 • colecteaza si prelucreaza date in vederea informarii eficiente a primarului
 • mentine legatura cu aparatul executiv al primariei cat si al primariei cat si cu alte institutii din administratia publica
 • studiaza si isi insuseste continutul actelor normative care reglementeaza activitatea structurii
 • consiliaza primarul pe probleme economice,programe integrare europeana si proiecte de dezvoltare locala

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate