image

Departamente

Compartiment protecție civilă

Deva, Piața Unirii nr.4, Cam. 26
0254/214598

 • Actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă, centrului operativ cu activitate temporară precum şi a comandamentului de iarnă
 • Actualizarea planurilor de protecţia civilă a Municipiului Deva;
 • Perfecţionarea procesului de pregătire individuală şi colectivă;
 • Cunoaşterea, însuşirea şi perfecţionarea modului de acţiune în vederea asigurării protecţiei cetăţenilor şi bunurilor materiale, precum şi a limitării şi înlăturării urmărilor atacurilor inamicului din aer sau dezastrelor;
 • Îmbunătăţirea asigurării logistice prin derularea programelor de achiziţionare şi modernizare de echipamente şi tehnică specifică pentru intervenţii în vederea creşterii capacităţii de acţiune şi reacţie a formaţiunilor de protecţie civilă;
 • Studiul continu al principalelor tipuri de dezastre si a măsurilor de protecţie şi intervenţie,
 • Redefinirea situaţiilor care impun intervenţia de protecţie civilă;
 • Analiza zonelor si surselor de risc, estimarea efectelor probabile, stabilirea necesarului de forţe şi mijloace, determinarea deficitelor în raport cu posibilităţile şi identificarea surselor de completare;
 • Stabilirea variantelor şi modalităţilor de intervenţie în funcţie de specificul
 • situaţiilor probabile;
 • Optimizarea activităţilor pentru desfăşurarea acţiunilor de intervenţie prin antrenarea în luarea actului de decizie a tuturor structurilor sau persoanelor implicate;
 • Completarea şi modernizarea bazei materiale pentru intervenţie şi instruire;
 • Reactualizarea documentelor de conducere de protecţie civilă.
 • Pregătirea salariaţilor şi populaţiei pe timpul organizării şi desfăşurării exercitiilor de alarmare publică, care vizează cunoaşterea semnalelor de protecţie civilă, modul de comportare şi măsurile de protecţie individuală şi colectivă în situaţii speciale si la dezastre.(mass media)
 • La ordinul şi în sprijinul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara “al judeţului Hunedoara, se instituie ori de câte ori se impune serviciul de permanenţă în cadrul Primăriei Mun.Deva,cu ocazia atentionarilor/avertizărilor unor evenimente de natură meteorologică şi hidrologică, pe raza U.A.T.-ului.
 • Executa controale la instituţiile din subordinea primăriei, avându-se în vedere organizarea activităţii de apărare împotriva producerii situaţiilor de urgenţă, controale privind actualizarea documentelor şi evidenţelor specifice unităţilor, a organizării activităţilor de prevenire împotriva incendiilor, afişarea planurilor de evacuare, marcarea şi semnalizarea căilor de acces intervenţie şi evacuare, verificarea echipamentelor tehnice pentru stingerea incendiilor, existenţa precum şi aflarea în termen de valabilitate a stingătoarelor, suplimentarea mijloacelor de primă intervenţie în caz de incendiu din dotarea unitătilor de învăţământ,
 • Executarea periodică a exerciţiilor de evacuare în caz de situaţii de urgenţă şi nu în ultimul rând instruirea personalului în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor şi în domeniul protecţiei civile, cu accent pe întocmirea planului de intervenţie adecvat obiectivului propriu, urmând să-l pună la dispoziţia I.S.U. pentru avizare.
 • Verificarea prin acţionare locală a funcţionării sirenelor conform planificării aprobate prin O.M.A.I. nr. 21856 din 22.07.2017, in prima miercuri a ficarei luni
 • Verificarea şi întreţinerea posturilor de alarmare o dată la 2 ani, conform operaţiunilor înscrise în fişa de întreţinere;
 • Verificarea de 2 ori pe an a circuitelor de acţionare centralizată a sirenelor cu centrala de alarmare;
 • Verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a tuturor instalaţiilor din punctul de comandă al municipiului şi adăpostul de protecţie civilă prin:
          - completarea şi înlocuirea pieselor defecte la instalaţiile din punctul de comandă şi adăpostul de protecţie civilă;
          - verificarea instalaţiei electrice, filtrelor instalaţiilor de filtro-ventilaţie, supapelor de suprapresiune (de 3 ori / an);
          - verificarea electromotoarelor instalate (3 ori/an);
          - verificarea stării tîmplăriei metalice, armăturilor şi garniturilor de caucuc (de 3 ori / an);
          - revizuirea instalaţiilor de filtroventilaţie, verificarea celulelor filtrelor de praf (4 ori / an);
 • Demontarea, curăţirea şi gresarea vanelor antisuflu de pe conductele de priză aer şi a vanelor de închidere (la 5 ani).
 • Pe linie de prevenire, premergător sărbătorilor Pascale şi a sărbătorilor de iarnă, Biroul Situaţii de Urgenţă face controale preventive şi distribuie pliante la lăcaşurile de cult (biserici, parohii, etc.) atenţionând cu această ocazie asupra pericolelor de incendii ce pot apărea în perioada respectivă. În colaborare cu ISU Hunedoara, Serviciul Public Poliția Locală Deva și Jandarmeria Județului Hunedoara pe linie de prevenire a incendiilor,sunt monitorizate toate activitățile culturale organizate de Primăria Deva conform Ordinului 14 din 2009 privind dispozițiile de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare şi de agrement în aer liber prin acţiuni de instruire, a S.C., s-au persoane fizice autorizate.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate