image

Departamente

Direcția urbanism - Serviciul urbanism - Compartiment investitori, relații externe

Deva, Piața Unirii nr. 16
0254 / 235487
fax: 0254 / 235488

 • Furnizează informaţii generale privind cadrul legislativ, climatul investiţional şi sectoarele de interes din municipiul Deva;
 • Principala interfaţă dintre investitori şi municipalitate, în domeniile de interes;
 • Sprijină companiile care intenţionează intrarea pe piaţa locală sau dezvoltarea capacităţilor de producţie deja operaţionale;
 • Oferă suport în identificarea locațiilor, resurselor necesare investiţiei şi a potenţialilor furnizori;
 • Oferă servicii de asistenţă în implemetarea proiectelor pe tot parcursul procesului decizional;
 • Colaborează cu instituțiile publice locale, județene și naționale de profil în vederea alcătuirii și prezentării unui profil de ansamblu al economiei locale, cu toate particularitățile sale;
 • Oferă consiliere post-implementare pentru proiectele de investiţii;
 • Asigură îndrumare şi consiliere pentru firmele locale interesate în vederea accesării de fonduri nerambursabile (identificarea sursei de finanțare pentru proiect; informații specifice pentru obținerea finanțării optime (documente programatice, ghiduri și alte materiale informative); verificarea criteriilor de eligibilitatea pentru beneficiar, pentru ideea de afacere, precum si eligibilitatea cheltuielilor necesare proiectului; indicatori statistici privind economia locală, județeană și regională, în vederea încadrării proiectului în strategiile de dezvoltare ale administrației publice locale);
 • Asigură îndrumare şi consiliere pentru firmele locale în vederea accesării schemelor de ajutor de stat destinate dezvoltării IMM-urilor, precum și a schemei de minimis locale;
 • Oferă consiliere pentru firmele locale interesate în vederea internaționalizării companiei;
 • Menține un dialog constant cu Misiuni Diplomatice, Birouri de Promovare Comercial-Economică și Camere de Comerț Bilaterale în vederea eficientizării atribuțiilor de serviciu;
 • Asigurară derularea programelor stabilite în baza Protocolului de Înfrăţire dintre Municipiul Deva şi unele localităţi din străinătate;
 • Sprijină realizarea acţiunilor de colaborare și înfrăţire a municipiul Deva cu alte unităţi administrativ-teritoriale din străinătate;

Luni – Joi:      08:00 – 16:30

Vineri:            08:00 – 14:00
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate