image

Departamente

Serviciul administrativ, parc auto - Compartiment administrare parc auto

Deva, Piața Unirii nr. 4, camera 12A
0254 / 218325 / Interior: 305 / 0724344873

 • asigură administrarea și mentenața parcului auto al Municipiului Deva;
 • asigură logistica necesară activității specifice a angajaților Municipiului Deva;
 • întocmește referate de necesitate și caiete de sarcini în vederea achiziționării de servicii și produse necesare bunei funcționări a parcului auto;
 • încheierea de polițe de asigurare RCA, CASCO, precum și poliță de asigurare față de terți, pentru autovehiculele din parcul auto al Municipiului Deva;
 • urmărește încadrării în consumurile specifice de carburanți și lubrifianți a autovehiculelor din parcul auto propriu, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Deva
 • întocmirea și elaborarea propunerilor pentru bugetul necesar organizării și funcționării serviciului administrare parc auto;
 • întocmirea și elaborarea propunerilor pentru anexa la PAAP, specifice parcului auto;
 • încheierea de contract de spălare și curățare autovehicule;
 • încheierea unui contract de service și întreținere auto, pentru autovehiculele din parcul auto;
 • programarea autovehiculele la reparații, revizii și verificările tehnice obligatorii;
 • citirea la începutul fiecărei luni a kilometrajului autovehiculelor și consemnează în proces verbal; 
 • urmărirea încadrării în consumurile specifice de carburanți și lubrifianți a autovehiculelor din parcul auto propriu, aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Deva;
 • urmărirea rulajului echivalent pentru a putea schimba anvelope și lubrifianți conform normativelor;
 • achiziționarea de anvelope auto necesare exploatării în siguranță a autovehiculelor;
 • realizarea de grafice de reparații și întreținere curente pentru autoturisme în funcție de kilometri efectuati;
 • verificarea veridicității datelor înscrise în foile de parcurs și compară alimentările înscrise cu extrasul oferit de furnizorul de combustibil;
 • verificarea și urmărirea întocmirii zilnică a foilor de parcurs pentru autovehiculele din parcul auto propriu;
 • întocmirea F.A.Z-urile pentru atovehiculele din parcul auto al municipiului Deva.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate