image

Departamente

Serviciul baze agrement - Birou administrare baze agrement

 • asigură administrarea și mentenața Strandului Municipal Deva și Patinoarului Cetate;
 • asigura baza de materiale necesara pentru desfasurarea  in bune conditii a activitatii  Biroului Administrare Baze Agrement;
 • întocmește referate de necesitate și caiete de sarcini în vederea achiziționării de servicii și produse necesare bunei funcționări a Strandului Municipal Deva și Patinoarului Cetate;
 • întocmirea și elaborarea propunerilor pentru bugetul necesar organizării și funcționării Strandului Municipal Deva și Patinoarului Cetate;
 • întocmirea și elaborarea propunerilor pentru anexa la PAAP, specifice Strandului Municipal Deva și Patinoarului Cetate;
 • realizează colaborarea şi conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme complexe cu toate direcţiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Deva;
 • întocmeşte planificarea lucrărilor primite ca sarcină şi urmăreşte încadrarea în termenele stabilite, la nivelul calităţii cerute;
 • întocmeste nesesarul pieselor de schimb pentru echipamente și materiale necesare reparațiilor și reviziilor;
 • instruieste și verifică periodic personalul tehnic referitor la exploatarea, întreținerea și economisirea de energie electrică și apă;
 • întocmeşte documentaţiile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor, acordurilor, etc. pentru consumurile de energie, combustibili şi instalarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor care necesită aceste aprobări;
 • prelevează probe din apa de îmbaiere pentru analizele microbiene în relația cu DSP;
 • urmărește executarea de investiții și reparații capitale;
 • întretine bazinele, dusurilor si grupurilor sanitare se face respectandu-se normele igieno-sanitare in vigoare;
 • asigurarea de personal calificat în acţiunile de salvare a celor aflaţi în pericol de înec precum şi funcţionarea punctului sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;
 • asigura prin personalul pe care il detine buna desfasurare a activitatilor,  privind linistea si siguranta utilizatorilor, curatenia garderobei;
 • întocmeste note de fundamentare pentru aprobarea tarifelor de intrare, inchiriere sezlong in sezonul estival;
 • întretine bazinele, dusurile si grupurile sanitare respectandu-se normele igieno-sanitare in vigoare;
 • asigurarea avertizarilor scrise si la loc vizibil pe panouri, pentru pericolul de inec;
 • verifică respectarea regulamentelor de functionare a Strandului Municipal Deva și Patinoarului Cetate;
 • asigură siguranta si functionarea corecta a echipamentelor din Strandul Municipal Deva și Patinoarul Cetate;
 • planifică lucrari de igienizare, reparatii si intretinere;
 • verifică asigurarea curateniei, intretinerea drumurilor si aleilor, colectarea si transportul gunoaielor pentru obiectivele administrate.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate