image

Departamente

Serviciul baze agrement - Birou administrare Aqualand

 • asigură administrarea și mentenața Complexului Aqualand Deva;
 • asigură baza de materiale necesară pentru desfășurarea  în bune condiții a activității Biroului Administrare Aqualand;
 • asigură functionarea și întretinerea instalatiilor electrice, termice, apa, aer și agrement a complexului Aqualand;
 • întocmește referate de necesitate și caiete de sarcini în vederea achiziționării de servicii și produse necesare bunei funcționări a Complexului Aqualand Deva;
 • întocmirea și elaborarea propunerilor pentru bugetul necesar organizării și funcționării Complexului Aqualand Deva;
 • întocmirea și elaborarea propunerilor pentru anexa la PAAP, specifice Complexului Aqualand Deva;
 • urmărește si programează activitatea tuturor echipamentelor și instalațiilor atît din subsolul tehnic cât și din interiorul complexului;
 • asigură montajul, punerea în funcţiune, întreţinerea şi repararea instalaţiilor din cadrul complexului (instalaţii care combină atât părţi mecanice cât şi electrice, cum ar fi motoarele electrice, calculatoare, alarme etc), asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţine sistemele electromecanice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor;
 • asigură executarea prin colaborare cu unităţi specializate, la timpul optim, a lucrărilor de revizie şi reparaţii la maşinile, utilajele şi instalaţiile mecano-energetice şi de automatizare.
 • realizează colaborarea şi conlucrarea pentru soluţionarea unor probleme complexe cu toate direcţiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Deva;
 • întocmeşte planificarea lucrărilor primite ca sarcină şi urmăreşte încadrarea în termenele stabilite, la nivelul calităţii cerute;
 • verifică în permanență spațiile aflate în complex;
 • ia măsuri şi răspunde de eliminarea într-un termen cât mai scurt a deficienţelor din sistemele de alimentare cu apă, energie, combustibil, abur etc.;
 • întocmește necesarul de substanțe pentru menținerea unei calități ridicate a apei din bazine;
 • întocmeste nesesarul pieselor de schimb pentru echipamente și materiale necesare reparațiilor și reviziilor;
 • instruieste și verifică periodic personalul tehnic referitor la exploatarea, întreținerea și economisirea de energie electrică și apă;
 • întocmeşte documentaţiile necesare pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor, acordurilor, etc. pentru consumurile de energie, combustibili şi instalarea şi punerea în funcţiune a instalaţiilor şi utilajelor care necesită aceste aprobări;
 • prelevează probe din apa de îmbaiere pentru analizele microbiene în relația cu DSP;
 • urmărește executarea de investiții și reparații capitale;
 • inițiază proiecte de operațiuni (achiziția de materiale, servicii, lucrări) care respectă întru totul cerințele de legalitate, regularitate și încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate cf. art.10 (1) din Ordonanta 119/1999;
 • întocmește note de fundamentare pentru aprobarea tarifelor de intrare în Complexul Aqualand;
 • promovarea calităţii şi eficienţei activităţii de administrare, întreţinere şi exploatare a Complexului Aqualand Deva;
 • întretine bazinele, dusurilor si grupurilor sanitare se face respectandu-se normele igieno-sanitare in vigoare;
 • asigurarea de personal calificat în acţiunile de salvare a celor aflaţi în pericol de înec precum şi funcţionarea punctului sanitar de prim-ajutor cu personal calificat;

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate