image

Departamente

Serviciul baze agrement - Compartiment centrul național de informare și promovare turistică

  • punerea in valoare a potentialului zonei si cresterea vizibilitatii pentru obiectivele deja cunoscute;
  • crearea si punerea in valoare a unei oferte turistice autentice, originale, bazata pe specificul local (turism cultural, recreere, religios)
  • promovarea imaginii reale a Cetatii Devei si implicit a orasului, atat pe plan national cat si pe plan international;
  • identificarea resurselor turistice antropice si naturale, al caror grad de exploatare este scazut si inaintarea de propuneri in vederea introducerii a acestora in circulatia turistica;
  • cooperarea cu institutiile locale si regionale in domeniul turismului (autoritati ale administratiei publice locale, Camere de Comert, Agentia pentru Dezvoltare Regionala)
  • cooperarea cu autoritatea publica centrala pentru turism si furnizarea de date statistice referitoare la circulatia turistica locala si regionala, de date referitoare la evenimente cu rol in cresterea circulatiei turistice care se realizeaza pe plan local si regional, precum si furnizarea altor informatii referitoare la activitatile turistice si oferta turistica pe plan local si regional;
  • efectuarea de activitati de cercetare de piata pe plan local si regional, de analiza, planificare, structurare si elaborare de propuneri de dezvoltare turistica locala si regionala, de marketing turistic, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu autoritatea publica centrala pentru turism;
  • instituirea unui model adaptat tehnologiilor moderne in ceea ce priveste promovarea in mediul online prin intermediul website-ului, a paginilor social-media si aplicatiile mobile.

Program de lucru cu publicul
Zilnic 09.00 - 17.00

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate