image

Departamente

Serviciu Control

Piața Unirii nr. 4, camera 13 – 14 (în imobil Taxe și Impozite)
0254 / 218325

  • controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi activitatea societăţilor comerciale de interes local, după cum urmează: 
  • soluţionează reclamaţii şi scrisori având ca obiect activitatea structurilor constituite la nivelul aparatului de specialitate al primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi a societăţilor comerciale de interes local, repartizate de către primar ; 
  • efectuează punctual lucrări de verificare la unele activităţi desfăşurate de instituţii sau servicii publice de interes local/societăţi comerciale de interes local sau de structurile constituite la nivelul aparatului de specialitate, pentru a informa primarul asupra unor aspecte, situaţii, etc.;
  • colaborează cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, în vederea obţinerii de informaţii necesare desfăşurării activităţii şi asigură reprezentarea instituţiei în faţa acestora ; 
  • verifică sesizările adresate primarului în care soluţionarea problemelor implică un grad ridicat de dificultate ;
  • verifică şi soluţionează alte lucrări repartizate de Primar ; 
  • contribuie activ la implementarea la nivelul Primăriei Municipiului Deva a Strategiei Naționale Anticorupție

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate