image

Departamente

Serviciul administrativ, parc auto - Compartiment administrativ

Deva, Piața Unirii nr.4, camera 12A (etaj), camera nr.21 (parter)
0254 / 218325 (nr. centrală) Interior: 305 (camera nr.12A)
fax: 0254 / 218579

- Asigură executarea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturale şi diverse prestări de servicii, ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice,  apei, gazelor naturale, asigură perfectarea contractelor de asigurare de bunuri.
- Răspunde de funcţionarea în condiţii legale a instalaţiilor ISCIR-izate din sediile Primăriei Municipiului Deva : centrala termică, etc.
- Răspunde de buna gospodărire şi gestionare a bunurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Deva.
- Păstrează în cele mai bune condiţii rezerva de materiale din magazia proprie, precum şi toate bunurile depuse spre păstrare în această magazie, răspunde material , administrativ şi penal de integritatea gestiunii sale.
- Ţine evidenţa tehnico-operativă a valorilor patrimoniale şi a altor mijloace materiale, precum şi a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local.
- Răspunde de asigurarea aprovizionării cu mijloace fixe, obiecte de inventar, rechizite şi materiale de întreţinere pentru angajaţii aparatului de specialitate al primarului municipiului Deva, respectiv serviciilor fără personalitate juridică, precum şi aprovizionarea tehnico-materială cu utilaje, mijloace şi accesorii specifice combaterii incendiilor, întocmind referate de necesitate conform solicitărilor.
- Ţine evidenţa materialelor şi obiectelor de inventar intrate în gestiune pe baza notelor de intrare recepţie, în programul informatic aflat în dotarea serviciului.
- Sesizează pagubele aduse bunurilor aflate în administrare şi propune măsuri de recuperare a acestora.
- Asigură repararea, întreţinerea şi folosirea  raţională a clădirilor, instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe, a obiectelor de inventar şi urmăreşte mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul.
- Răspunde de buna organizare a activităţii de telefonie.
- Răspunde de buna desfăşurare a activităţii de întreţinere şi păstrare a curăţeniei în sediul instituţiei şi în celelalte spaţii aflate în folosinţă.
- Asigură şi verifică aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor din imobile.
-  Întocmeşte planul de evacuare a personalului şi publicului, în caz de incendiu, organizează paza contra incendiilor în clădiri, împreună cu Biroul situații de urgență.
- Organizează activitatea de Securitate și Sănătate în Muncă ( SSM ) la nivelul instituției ;
- Urmăreşte modul cum se realizează paza instituţiei.
- Răspunde de organizarea accesului în Primărie şi în incintă a salariaţilor şi a persoanelor din afara instituției .
 

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate