image

Departamente

Direcția economică - Compartiment evidență patrimoniu

Deva, Piața Unirii nr.16, birou nr. 3 și nr. 4, parter
0254 / 217899 (nr. centrală)
fax: 0254 / 217899

  • Efectuarea serviciilor de inventariere a elementelor de natura activelor din patrimoniu Municipiului Deva, cu respectarea prevederilor O.M.F.P. nr. 2861/2009, cu modificările și completările ulterioare.
  • Stabilirea plusurilor, lipsurilor si deprecierilor constatate la bunurile care apartin domeniului public si privat al Primariei municipiului Deva.  
  • Organizează evidenta mijloacelor fixe şi operează toate modificările conform prevederilor legale.
  • Instruieşte toate comisiile de inventariere, întocmeşte procedurile de efectuare a inventarierii şi le pune la dispoziţia acestora.
  • Coordonează gestionarea şi administrarea bunurilor ( mijloace fixe si obiecte de inventar)  din dotarea clădirilor.
  • Programează şi efectuează reevaluarea patrimoniului.
  • Asigura evidenta miscarilor patrimoniului apartinând primariei municipiului Deva.
  • Elaborarea de documentatii privind trecerea bunurilor din domeniul public in cel privat.
  • Asigura elaborarea in termen a documentatiilor pentru sedintele Consiliului Local, ce privesc activitatile de care raspunde.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate