image

Departamente

Direcția impozite și taxe locale - Compartiment constatare persoane fizice

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 16A, camera 4 (clădiri, terenuri), camera 10 (mașini)
0254 / 215417 Interior: 104 – clădiri, terenuri / 110 - mașini

  • constatarea și stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, impozitului pe mijloacele de transport, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (inclusiv a accesoriilor aferente, atunci când este cazul) şi a altor taxe administrate de Directia Impozite şi Taxe Locale Deva, în cazul persoanelor fizice care au calitatea de contribuabil al bugetului local al municipiului Deva;
  • înregistrarea fiscală în baza de date a Municipiului Deva a persoanelor fizice ce datorează impozite şi taxe locale, actualizarea permanentă a datelor existente în evidenţa fiscală pe bază de documente de identificare ale persoanelor fizice/fizice autorizate sau prin consultarea Registrului Național de Evidența Persoanelor, precum și a accesării on-line a bazei de date a Oficiului Național al Registrului Comerțului,  în temeiul protocoalelor de colaborare;
  • eliberarea certificatelor de atestare fiscală și a adeverințelor privind situația fiscală, urmare a cererilor depuse de contribuabili, împuterniciți ai acestora, organe judiciare, executori judecătorești, notari publici, etc.;
  • vizarea cererii de înregistrare a autovehiculelor care nu se supun înmatriculării în cazul persoanelor fizice și vizarea adeverințelor prin care se atestă înscrierea în registrul agricol în cazul persoanelor fizice;
  • analizarea, documentarea și soluționarea cererilor de acordare a facilităţilor fiscale pentru  persoane fizice prin aplicarea scutirilor, reducerilor sau eşalonărilor la plata impozitelor şi taxelor locale în favoarea persoanelor beneficiare, prin efectul legii sau în urma aprobării acestor facilități de către consiliul local, precum și revizuirea permanentă a facilităților acordate, pe baza datelor furnizate de Direcția Publică Comunitară Locală de Evidența Persoanelor sau prin consultarea Registrului Național de Evidența Persoanelor, în temeiul protocolului de colaborare;
  • încasarea veniturilor din impozite, taxe, amenzi contravenționale şi alte venituri ale bugetului local, în numerar, prin casieriile direcției, în conformitate cu dispozițiile legale și depunerea zilinică a încasărilor la casieria centrală a Primăriei municipiului Deva;
  • analizarea, documentarea şi soluţionarea cererilor contribuabililor persoane fizice, precum şi a solicitărilor altor persoane, instituţii publice, instanţe judecătoreşti, instituţii financiare, executori judecătoreşti, notari, avocaţi, etc., cu privire la impozitele şi taxele locale precum și a masei impozabile a persoanelor fizice, evidenţiate în baza de date a municipiului Deva; transferarea dosarelor fiscale pentru mijloacele de transport ale contribuabililor persoane fizice care își modifică domiciliul fiscal în raza de competență a unui alt U.A.T. în vederea impunerii la compartimentul de specialitate competent, precum și primirea, confirmarea și impunerea dosarelor fiscale primite de la alte U.A.T.-uri în urma modificării domiciliului fiscal pe raza de competență a Direcției Impozite și Taxe Locale Deva;

Luni - Joi       8,15-16,15

Vineri            8,15-13,45

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate