image

Departamente

Direcția impozite și taxe locale - Compartiment prelucrare date

B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 16A
0254 / 215417 Interior: 112

  • asigurarea introducerii în aplicația informatică a datelor de identificare a contribuabililor, a matricolelor, crearea de roluri fiscale precum și corectarea datelor care nu se corelează pe baza documentelor deținute, a datelor furnizate de Direcția Publică Comunitară Locală de Evidența Persoanelor, prin consultarea Registrului Național de Evidența Persoanelor sau  în urma accesării on-line, în temeiul protocoalelor de colaborare, a bazei de date a A.N.C.P.I, D.R.P.C.I.V. și O.N.R.C.;
  • asigurarea introducerii în aplicația informatică a tuturor datelor din declarațiile de impunere și din documentele ce le însoțesc, depuse de contribuabilii persoane fizice și juridice, precum și a celor rezultate în urma inspecțiilor fiscale;
  • operarea în aplicația informatică de management al impozitelor și taxelor locale, realizând toate operațiunile pe care le implică activitatea de impunere, de modificare sau de scoatere din evidențele fiscale a bunurilor impozabile sau taxabile;
  • emiterea din aplicația informatică de chitanțe pentru plata impozitelor, taxelor, amenzilor contravenționale, şi a altor venituri ale bugetului local, în vederea încasării în numerar, prin casieriile serviciului precum și încasarea prin intermediul cardurilor bancare, pe baza terminalelor P.O.S. (point-of-sales);

Luni - Joi       8,15-16,15

Vineri            8,15-13,45

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate