image

Departamente

Direcția administrarea domeniului public și privat - Serviciul cadastru, fond funciar - Compartiment registru agricol

Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr.16A, cam.9
0254223123

  • Înscrierea datelor cu privire la gospodăriile populaţiei şi la societăţile/asociaţiile agricole, precum şi la orice alte persoane fizice şi/sau entităţi juridice care au teren în proprietate/folosinţă şi/sau animale;
  • Ține evidența gospodăriilor populației deținătoare de terenuri agricole și animale;
  • Operează modificările în Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-cumpărărilor, moștenirii, donațiilor, schimbări ale categoriilor de folosință a terenurilor;
  • Eliberarea /vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare;
  • Conduce evidența privind arendarea terenurilor;
  • Întocmește și eliberează adeverințe cu situația existentă în registrul agricol;
  • Întocmește situațiile statistice necesare și asigură transmiterea lor;
  • Înregistrează cererile însoțite de ofertele de vânzare pentru terenurile agricole situate în extravilan, verifică documentele justificative în conformitate de prevederile legii 17/2014 , întocmește și eliberează toate documentele conform procedurii;
  • Răspunde în termen legal cererilor și sesizărilor formulate de cetățeni sau de către alte instituții, care fac obiectul registrului agricol.

Luni - Joi: 8.30-12:00 si 14:00-16:00
Vineri: 8.30-13:00

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate