image

Departamente

Direcția tehnică - Serviciul programe dezvoltare - Compartiment evidență financiară proiecte

Deva, Strada Avram Iancu, bloc H3, mezanin
0254 / 233800

  • realizează bugetele proiectelor pe baza devizelor aprobate și în conformitate cu ghidurile specifice;
  • întocmește situațiile financiare, raportările privind proiectele în implementare și cele aflate în perioada de monitorizare;
  • asigură managementul financiar în cadrul activității de implementare, pe perioada de implementare, prin ținerea la zi a evidenței cheltuielilor cu încadrarea în capitolele bugetare, transmiterea cererilor de rambursare și a cererilor de plată;
  • realizează înregistrările contabile, conform legislației în vigoare, în colaborare cu „Serviciul financiar, contabilitate”;
  • întocmește, în colaborare cu „Serviciul financiar, contabilitate”  propunerile listei de investiții ce urmează a fi finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate