image

Departamente

Serviciul informatică

Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 218325 (centrală)
fax: 0254 / 226176

  • asigură administrarea sistemului informatic al instituției
  • face propuneri privind dotarea cu echipamente în domeniul de activitate şi asigură instalarea şi punerea în funcţiune a acestora
  • asigură administrarea şi întreţinerea bazelor de date utilizate în instituție
  • asigură administrarea site-ului internet al instituției şi realizează actualizarea acestuia, la propunerea departamentelor
  • asigură suport tehnic pentru buna gospodărire şi întreţinerea judicioasă a tuturor resurselor hardware şi software din dotare, contribuind la utilizarea corectă a acestora
  • stabileşte periodic proceduri interne pe care la aduc la cunoştinţa personalului din cadrul instituției în vederea asigurării securităţii datelor, a confidenţialităţii şi siguranţei în utilizarea sistemului informatic
  • răspunde de actualizarea continuă a soluţiilor informatice aplicate în administraţia publică locală
  • asigură suport cetățenilor în utilizarea sistemului electronic de comunicare cu departamentele instituției

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate