image

Departamente

Direcția tehnică - Serviciul achiziții

Deva, Piața Unirii nr. 4, camera 34
0371 / 459892

 • In conformitate cu prevederile legale in vigoare in materia achizitiilor publice, intocmeşte toate documentaţiile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv a achizitiilor directe, specifice activităţii serviciulului, precum şi a contractelor de concesiune, furnizare produse, servicii şi lucrări, încheiate în urma acestor proceduri/achizitii directe, finanţate din bugetul local, credite interne/externe şi fonduri nerambursabile, în conformitate cu prevederile legale;
 • Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei;
 • Elaborează Punctul de vedere împreună cu persoanele din compartimentele de specialitate şi transmite catre CNSC
 • Incheie acte adiţionale la contractele de achizitie publica;
 • Eliberează garanţia de bună execuţie a contractului conform legislaţiei în vigoare;
 • Participă  la evaluarea ofertelor in comisiile numite prin Dispozitia Primarului;
 • Intocmeste PAAP si il actualizeaza ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale;
 • Intocmeste Strategia Anuala de Achizitii Publice, in conformitate cu prevederile legale;
 • Intocmeste procedurile operationale aferente serviciului si le actualizeaza ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale;
 • Intocmeste registrul de riscuri aferent serviciului, in conformitate cu prevederile legale
 • Participă la întocmirea şi pregătirea Cererilor de Finanţare din fonduri nerambursabile– secţiunea Achiziţii Publice ;
 • Completarea şi actualizarea formularului de integritate, de la publicarea în SEAP a documentaţiei de atribuire, pe tot parcursul derulării procedurii de achizitie şi până la publicarea anunţului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate