image

Departamente

Direcția tehnică - Serviciul investitii

Deva, Piața Unirii nr. 4
0371459891

 • Urmărirea contractelor de achiziții publice privind execuția de lucrări si prestării de servicii
 • Urmareste periodic stadiul de realizare a contractelor de achizitii publice privind realizarea sau intretinerea unor investitii atat cantitativ, calitativ  cat si valoric
 • Colaboreaza cu Serviciul Programe Dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului, din punct de vedere  tehnic, in ceea ce priveste scrierea cererilor de finantare si implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile .
 • Colaboreaza cu Serviciul financiar, buget contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului in ceea ce priveste transmiterea actelor justifcative in vederea achitarii contravalorii bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrarilor executate precum si pentru inregistrarea corecta in evidentele contabile
 • Coordonează activitatea de investiţii pe obiective şi surse de finanţare, atât cele proprii cât şi cele ale Serviciilor aflate sub autoritatea Primăriei
 • Receptia lucrarilor si serviciilor pentru bunurile ce apartin domeniului public sau privat al municipiului Deva sau achizitii de produse necesare intretinerii domeniului public si privat al municipiului 
 • Urmarirea contractelor de achizitii publice privind reparaţiile drumurilor publice, marcarea acestora precum şi montarea indicatoarelor de circulaţie de pe raza municipiului Deva şi a satelor aparţinătoare acestuia
 • Desfăşoară activitatea necesară de supraveghere tehnică, de specialitate pentru lucrările de investiţii, reparaţii şi lucrări de întreţinere la obiectivele aparţinând patrimoniului Primăriei
 • Emite autorizaţii de spargere şi avize de principiu pentru lucrarile edilitare de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, telefonie , gaze, etc. care se executa pe teritoriul municipiului Deva de către terţi.
 • Elaboreaza propuneri pentru lucrari in functie de fondurile necesare administrarii, modernizarii si intretinerea domeniului public, parcari, strazi, drumuri, trotuare ;
 • Elaboreaza propuneri pentru lucrari functie de fondurile necesare administrarii, modernizarii si intretinerea retelei de apa si canalizare
 • Elaboreaza propuneri pentru lucrarile  si fondurile necesare administrarii, modernizarii si intretinerii domeniului public si privat finantate de la bugetul local;
 • Rezolva cererile, sesizarile si reclamatiile cetatenilor cu privire la activitatea de reparaţii drumuri, circulaţie rutieră şi pietonală.
 • Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.


 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate