image

Departamente

Direcția juridică şi administrație publică locală - Serviciul juridic, autoritate tutelară - Compartiment juridic

Deva, Piața Unirii nr. 4, camera 13
0254 / 218325 / Interior : 145

  • reprezintă Unitatea-Administrativ-Teritorială, Consiliul Local, Primarul, Comisia locală pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 în fața instanțelor judecătorești, urmărind și asigurând exercitarea căilor ordinare sau extraordinare de atac împotriva hotărârilor judecătorești, atunci când se impune și asigură executarea hotărârilor judecătorești, pe cale amiabilă sau pe calea executării silite;
  • avizează referatele sau rapoartele care stau la baza proiectelor actelor administrative emise de către Primar sau Consiliul local;
  • întocmește și colaborează la întocmirea /redactarea oricăror acte cu caracter juridic, asigurând totodată avizarea acestora;
  • rezolvă lucrări cu caracter juridic repartizate, asigurând totodată rezolvarea în termen legal a sesizărilor, scrisorilor și corespondenței repartizate;
  • consiliază compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva și al serviciilor publice subordonate în vederea rezolvării oricăror lucrări cu caracter juridic;
  • participă, în calitate de membru, în diverse comisii de achiziții publice, concursuri pentru ocuparea posturilor, oportunitate achiziționare imobile, acordare ajutoare de urgență, repartizare locuințe sociale sau locuințe A.N.L., implementare proiecte finanțate din fonduri europene, comisia de disciplină etc, constituite prin Dispoziții ale Primarului sau prin hotărâri de Consiliu local;
  • informează înscris compartimentele de specialitate implicate în soluționarea cauzelor asupra obligațiilor ce le revin referitor la dispozițiile instanțelor de judecată, solicită în scris informații despre cauzele aflate pe rol compartimentelor care au legătură cu cauza, comunică în copie sentințele tuturor compartimentelor care au legătură cu cauza;
  • participă la ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului local

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate