image

Departamente

Direcția juridică şi administrație publică locală - Serviciul juridic, autoritate tutelară - Compartiment autoritate tutelară

Deva, Bd.1 Decembrie 1918 nr. 16A, camera 16
0731800914

  • întocmește și verifică dosarele privind dările de seamă anuale și generale ale tutorilor, curatorilor și face propuneri de aprobare sau respingere a dărilor de seamă privind cheltuielile efectuate cu întreținerea minorilor și a adulților bolnavi;
  • ține evidența minorilor asupra cărora s-au luat măsuri de ocrotire;
  • întocmește și ține evidența lucrărilor ce revin autorității tutelare privitoare la încredințarea minorilor în acțiunile de desfacere a căsătoriilor la instanțele judecătorești și face propuneri referitoare la modul de exercitare a drepturilor și îndatoririlor părintești în legătură cu persoana minorului, cu privire la reîncredințarea și stabilirea modalității de vizitare;
  • întocmește anchete sociale pentru minorii care comit diferite fapte antisociale și ține legătura cu organele de poliție, parchetul și instanțele judecătorești, cu conducerea școlilor, cu Direcția județeană pentru protecția copilului;
  • întocmește anchetele sociale pentru bătrâni și adulți bolnavi cronici în vederea internării/externării acestora din centrele de îngrijire și asistență socială, întocmește anchetele sociale pentru copii ce urmează a fi dați în plasament și școli speciale, întocmește anchetele sociale pentru acordarea dispensei de vârstă în vederea căsătoriei;
  • ține evidența și urmărește actele juridice încheiate de reprezentanții persoanelor lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, precum și a persoanelor care, deși se bucură de capacitate de exercițiu, datorită unor anumite împrejurări prevăzute de lege, nu-și pot apăra interesele în mod corespunzător, instituind măsuri corespunzătoare;
  • întocmește documentațiile și lucrările necesare instituirii tutelei, curatelei, plasamentului familial, luării celorlalte măsuri de ocrotire, încuviințarea unor acte de administrare și dispoziție cu privire la bunurile minorilor, dă instrucțiuni tutorilor, curatorilor, urmărește aplicarea lor și ia măsurile ce se impun;

Zilnic: 08.00 - 10.30
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate