image

Departamente

Direcția juridică şi administrație publică locală - Compartimentul centrul de informare a cetățenilor

Deva, Piața Unirii nr. 4, camera 25
0254 /234651 / Interior : 116

  • se preocupă de buna primire a cetăţenilor şi ascultă solicitările acestora;
  • oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarelor pentru obţinerea documentelor solicitate;
  • înregistrează acte, petiții, cereri, solicitări;
  • acordă consultanţă cetăţenilor în vederea rezolvării problemelor a căror rezolvare intră atribuţiile Primăriei şi ale Consiliului Local;
  • întreţine, actualizează şi realizează postere cu cele mai importante informaţii pe care le afişează pe panourile din incinta centrului;
  • preia mesajele, reclamaţiile, sesizările înregistrate la "telefonul cetăţeanului" le prezintă Primarului, şi le transmite serviciilor de specialitate spre rezolvare informând totodată cetăţenii despre modul de rezolvare a acestora;
  • primește și expediază corespondența, îndeplinind orice îndatorire legată de aceasta;
  • întocmește nomenclatorul arhivistic și propune Consiliului local aprobarea acestuia, preia de la compartimentele funcționale, pe bază de inventar, conform nomenclatorului arhivistic, unitățile arhivistice, legate și opisate, asigură ordonarea, depozitarea, selecționarea și folosirea documentelor din arhivă;

luni - joi: 8:15 - 16:15
vineri: 8:15 - 13:45
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate