image

Departamente

Direcția juridică şi administrație publică locală - Compartiment administrație publică locală

Deva, Piața Unirii nr. 4, camera 8
0254 / 218325 / Interior : 113

  • asigură convocarea Consiliului local al municipiului Deva în ședințele Consiliului local, redactarea ordinii de zi cu proiectele supuse dezbaterii, verificarea sau întocmirea, când este cazul, a proiectelor de hotărâri de consiliu, asigură transmiterea , în format electronic, către consilierii locali, a proiectelor de hotărâre;
  • redactează hotărârile consiliului local, comunicarea către Instituția Prefectului județului Hunedoara, a hotărârilor Consiliului local, asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor de consiliu cu caracter normativ, distribuie către compartimentele funcționale , precum și către persoanele fizice sau juridice interesate hotărârile Consiliului local;
  • primește de la compartimentele funcționale și ține evidența dispozițiilor primarului, într-un registru special;
  • întocmește regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local;
  • asigură afișarea și întocmirea proceselor-verbale de afișare la sediul consiliului local a tuturor publicațiilor de vânzare și citațiilor trimise în acest scop de instanțele judecătorești;
  • se ocupă de toate activitățile privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale, alegerilor generale, președintelui și referendumului național sau local
  • întocmește anual un raport privind accesul la informațiile de interes public;
  • întocmește anual un raport privind transparența decizională.

 

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate