image

Departamente

Direcția urbanism - Serviciul urbanism - Compartiment autorizatii si receptii, banca de date urbana

Deva, Piața Unirii nr.4 Cam.14,15,16
0254/ 218.325, interior 114

  • Activitatea compartimentului urbanism constă în principal în eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a certificatelor de atestare/radiere a construcţiilor, avizare şi înaintare a documentaţiilor de urbanism (P.U.Z şi P.U.D) în vederea aprobării de către Consiliul Local, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor autorizate, atribuire adresa exactă imobil, precum şi furnizarea către cetăţeni sau instituții publice a informaţiilor solicitate.

Acest departament nu are program cu publicul

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate