image

Direcția de Asistență Socială

Servicii sociale

ADĂPOSTUL DE URGENŢĂ PE TIMP DE NOAPTE

ADRESA : str. N. Grigorescu nr. 8 Bis, Municipiul Deva, Jud. Hunedoara
Telefon contact : 0374 / 622 901

„Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte Deva"
funcționează în Deva, în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, pe strada N. Grigorescu, nr. 8 bis și dispune de 10 dormitoare cu o capacitate de 30 de persoane, o sală de mese, o bucătărie, un oficiu, un spaţiu pentru depozitarea alimentelor, spaţii igienico-sanitare, o cameră de deparazitare, douӑ camere de carantină pentru femei, respectiv pentru bărbaţi, o spălătorie, o călcătorie, o uscătorie.

„Adӑpostul de urgenţӑ pe timp de noapte” din Deva a fost dotat cu mobilier și echipamente specifice, necesare funcţionӑrii ȋn bune condiţii a acestuia. 
„Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte” Deva se adresează persoanelor singure ori familiilor fără copii minori, cu ultimul domiciliu în Municipiul Deva, care din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar – economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere, ori sunt în risc de evacuare.   

 Acte necesare:

PENTRU ADMITEREA IN CADRUL SERVICIULUI SOCIAL "ADAPOSTUL DE URGENTA PE TIMP DE NOAPTE" DEVA AVEŢI NEVOIE DE URMĂTOARELE ACTE: 
 • Cerere din partea solicitantului;
 • Copie act de identitate (domiciliul legal Deva);
 • Cererea de admitere va fi completată la sediul serviciului social „Adăpostul de urgenţă pe timp de noapte” Deva
 

IMPORTANT: Informari audio conform Ordonanței 29 / 2019 în baza careia se licențiaza aceste servicii socialeSERVICIUL MOBIL DE ACORDARE A HRANEI „MASA PE ROŢI”

Adresa : str. Ion Creangă, nr. 60, spațiile nr. 19 și nr. 20 din incinta Pieței Agroalimentare, Municipiul Deva, Jud. Hunedoara
Telefon contact: 0755 / 878 521


"Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roți Deva” este un serviciu social în cadrul Direcției de Asistenta Socială Deva. Misiunea noastră este de a furniza servicii sociale, prin acordarea de masă caldă şi rece, gratuită sau cu plata unei contribuții, persoanelor aflate în situații de dificultate sau în risc de excluziune socială.

Acte necesare:

PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE OFERITE IN CADRUL SERVICIULUI SOCIAL "SERVICIUL MOBIL DE ACORDARE A HRANEI - MASA PE ROTI DEVA" AVEŢI NEVOIE DE URMĂTOARELE ACTE: 
 • Cerere - tip;
 • Anchetă socială cu privire la situația socio-economică a beneficiarului/familiei;
 • Adeverință de venituri pe luna anterioară depunerii dosarului;
 • Acte de stare civilă;
 • Adeverință ITM; 
 • Hotărâre de plasament;
 • Certificat-hotărâre de încadrare într-un grad de invaliditate/handicap;
 • Dispoziția Directorului Executiv al Direcției de Asistenţă Socială Deva."
IMPORTANT: Informari audio conform Ordonanței 29 / 2019 în baza careia se licențiază aceste servicii social
 

CENTRUL DE ZI „CLUBUL SENIORILOR”

Deva, Str. 1 Decembrie, bloc 5, parter
Tel / Fax : 0254/ 21 80 30
PREZENTARE GENERALĂ

Centrul de zi “Clubul seniorilor” este un loc special dedicat persoanelor de vârsta a treia. Este un centru de zi modern, cu o capacitate de 60 locuri / zi, un spațiu de relaxare şi socializare pentru pensionarii de pe raza Municipiului Deva, care dezvoltă şi încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile şi apropiații persoanelor vârstnice prin implicarea în activităţi cu caracter recreativ şi socio-cultural, precum şi prin dezvoltarea unei aptitudini de întrajutorare între semeni. Misiunea Centrului de zi „Clubului seniorilor” este aceea de a crea un cadru ambiental pentru relaxare, care să respecte demnitatea şi siguranța membrilor clubului, principiul egalității şi al identității de sine a persoanei.
Centrul de zi “Clubul seniorilor” funcționează în cadrul Direcției de Asistență Socială Deva, aflându-se în subordinea Primăriei Municipiului Deva.

Are sediul în Municipiul Deva, în strada 1 Decembrie, bloc 5, parter.

ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI “CLUBULUI SENIORILOR” SE POT DESFĂŞURA URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:
 • Relaxare, activităţi recreative ca șah, table, cărți, reviste;
 • Consiliere psihologică şi sfaturi de natura juridică;
 • Discuții interactive şi sfaturi pe diverse teme - juridice, sociale, medicale , psihologice, economice;
 • Activităţi informative (citirea presei, cărți, reviste, urmărirea programelor la radio sau TV)
PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE CENTRULUI DE ZI “CLUBULUI SENIORILOR” AVEŢI NEVOIE DE URMĂTOARELE ACTE: 
 • Cerere din partea solicitantului semnată în original;
 • Copie act de identitate (domiciliul legal Deva);
 • Copie talon pensie;
 • Acord de confidențialitate;
 • Adeverință medicală / declarație pe proprie răspundere care să ateste că persoana care doreşte să se înscrie în club nu suferă de boli contagioase sau psihice care pot afecta integritatea celorlalte persoane care fac parte din grup


ÎNGRIJIRI PERSONALE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

Deva, Str. I.L.Caragiale, nr.4
0254/218030
fax: 0254/218030
Direcţia de Asistenţă Socială Deva, acordă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.
BENEFICIAR este persoana vârstnică care se găseşte în următoarele situații:
a) domiciliul/reședința beneficiarului trebuie să fie în Municipiul Deva;
b) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta;
c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
d) beneficiarul nu are capacitatea de a se gospodări și de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene și necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi.
Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului, întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală.
 

IMPORTANT: Informari audio conform Ordonanței 29 / 2019 în baza careia se licențiaza aceste servicii sociale
                                            


                                
 

  
 330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate