image

CETATEA DEVA - INCINTA I - SCANARE 3D

CETATEA DEVA - INCINTA I - SCANARE 3D
 Prin proiectul ,,REABILITAREA ZONEI URBANE DEALUL CETĂȚII DEVA, MONUMENT AL NATURII ȘI ISTORIC CU VALOARE TURISTICĂ RIDICATĂ DIN MUNICIPIUL DEVA – REFUNCȚIONALIZAREA INCINTEI I", Cod SMIS 122812, proiect derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 s-a avut în vedere refuncționalizarea Incintei I a Ansamblului monument istoric Cetatea Devei, inclusiv digitizarea patrimoniului.

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate