image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNŢĂM demararea Etapei 2 - Etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, cu privire la documentația: PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”

02.02.2022
 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea  teritoriului’’, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată),  publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei Deva  următoarea documentaţie de urbanism:
ETAPA 2 - elaborarea propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația:
   PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ŞI RACORDURI LA UTILITĂŢI”
  • Beneficiari: Kasler Gheorghe, Kasler Zoltan şi Kasler Kinga
  • Amplasament: Municipiul Deva, Strada Zăvoi, nr. 56;
  • Proiectant: S.C. C&M Geprotim S.R.L. arhitect Crîng Cornel

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada  02.02.2022-21.02.2022.     
Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 21.02.2022.

   Arhitect şef,                                       Compartiment ICPPUAT,             
Raluca Lăzăruţ                                            Valentin Grunţă


 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate