image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Anunţ public privind PUD: ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ANEXĂ, FILIGORIE, ÎMPREJMUIREA TERENULUI PE TREI LATURI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER”

     În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, a H.C.L. nr.72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată),  publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva următoarea documentaţie de urbanism:
1. P.U.D.
 ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, ANEXĂ, FILIGORIE, ÎMPREJMUIREA TERENULUI PE TREI LATURI ŞI ORGANIZARE DE ŞANTIER”
- Beneficiar: DIACONU MARIAN OCTAVIAN
- Amplasament: municipiul Deva, strada Nicolae Tonitza, nr.11, CF Nr. 64678, judeţul Hunedoara
- Proiectant: S.C. Keops Urban Concept SRL-  coordonator RUR arhitect Kalauz Karoly

           Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 16.05.2022-06.06.2022.

           Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 06.06.2022.
          Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Irina Igreţ din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

       Pentru Arhitect şef,                     Compartiment ICPPUAT,
          Lăzăruţ Raluca                               Igreţ Irina Ana

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218325
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate