image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Ședinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva convocată de îndată pentru data de 13 mai 2022 ora 13

      P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
            convocat de îndată pentru data de 13 mai 2022 

Consultă ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva din data de 13 mai 2022

I  Proiecte de hotărâre, privind:

Direcția Deva 2020
1. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Plan Urbanistic General în format digital pentru Municipiul Deva”, pentru obținerea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10, Componenta C10 – Fondul Local;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „Plan Urbanistic Zonal pentru Zone Construite Protejate Centrul istoric al municipiului Deva”, pentru obținerea finanțării prin  Planul Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10, Componenta C10 – Fondul Local;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii din Municipiul Deva”, pentru obținerea finanțării prin  Planul Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10, Componenta C10 – Fondul Local;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II Diverse


 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218325
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate