image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:  PUZ ,,Locuinţă şi Filigorie ”

     În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată),  publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei Deva  următoarea documentaţie de urbanism:
 
1. P.U.Z. Etapa 1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:
          PUZ ,,Locuinţă şi Filigorie ”
- Beneficiar: Cherecheş Claudiu Marius şi Cherecheş Luisa Maria;
- Amplasament: Municipiul Deva, sat aparţinător Bârcea Mică, Strada Dealului,  nr. 23A;
- Proiectant: S.C. Vest Proiect S.R.L., arhitect Armăşescu Dumitru.

     Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada 25.05.2022 – 03.06.2022.    
           Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 03.06.2022.

                  Arhitect şef,                                                 Compartiment ICPPUAT,            
                Raluca Lăzăruţ                                                        Valentin Grunţă
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218325
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate