image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

ANUNŢĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUZ–anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia: PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE”

     În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată),  publicăm pe site-ul şi la avizierul Primăriei municipiului Deva  următoarea documentaţie de urbanism:
 
1. P.U.Z. Etapa1 - etapa pregătitoare PUZ – anunţarea intenţiei de elaborare cu privire la documentatia:
- PUZ ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ ŞI ÎMPREJMUIRE”
- Beneficiari: DAN CONSTANTIN şi DAN VIOLETA MIRELA;
- Amplasament: municipiul Deva, zona străzii Mihail Sadoveanu, fn, CF Nr: 73845, judeţul Hunedoara;
- Proiectant: Birou de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. coordonator RUR: arhitect Pop Oliviu Marius 

     Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 25.05.2022-04.06.2022.
       Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail: urbanism@primariadeva.ro, până în data de 04.06.2022.
        Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Informarea si Consultarea Publicului pentru Planurile de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Primăria municipiului Deva.

               Arhitect şef,                                                    Compartiment ICPPUAT,            
             Lăzăruţ Raluca                                                              Igreţ Irina Ana

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218325
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate