image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Deva: Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor

22.09.2022
În ședința extraordinară de astăzi, 22 septembrie 2022, a Consiliului Local al Municipiului Deva a fost aprobată depunerea proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I.1.
Valoarea maximă eligibilă a acestui proiect este de 1.335.000,00 euro fără TVA.
Obiectivul specific al acestui proiect este dezvoltarea unui management eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, reutilizarea și valorificarea deșeurilor.
Proiectul prevede construirea unui număr de 93 de insule ecologice digitalizate supraterane în municipiul nostru.
Căutăm permanent soluții cât mai civilizate, cu impact scăzut asupra mediului și a eliminării disconfortului cetățenilor.
Administrația publică locală intenționează să înlocuiască vechile puncte gospodărești cu acest sistem modern de colectare selectivă a deșeurilor pe cinci fracții: deșeuri de hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale.
Construirea acestor insule digitalizate supraterane reprezintă soluția adecvată în vederea implementării colectării separate a deșeurilor, controlului și monitorizării parametrilor de calitate a mediului și cu impact direct asupra sănătății populației.

Nicolae-Florin Oancea
Primarul Municipiului Deva
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate