image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Încă o investiție pe fonduri europene la Deva - centru de colectare prin aport voluntar a deșeurilor menajere

23.09.2022
     Municipiul Deva a depus încă un proiect pe PNRR, Componenta C3 - Managementul deşeurilor, Investiţia I1.
     Este vorba despre proiectul „Înfiinţarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Deva”.

     Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 778.720,00 euro fără TVA.
     Municipiul Deva, în calitate de solicitant al finanțării nerambursabile va asigura cofinanțarea proiectului, respectiv finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări.

     Acest tip de centre de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem „door-to-door”, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.


Nicolae-Florin Oancea
Primarul Municipiului Deva

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate