image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Anunțăm demararea Etapei 2 - Etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia:  PUZ ,,ZONĂ REZIDENŢIALĂ”

23.09.2022
  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2.701 din 30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, potrivit H.C.L. nr. 72/26.03.2019 privind ,,Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea a teritoriului’’, a Legii nr. 350 din 06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (actualizată), publicam pe site-ul şi avizierul Primăriei Deva următoarele documentaţii de urbanism:
 
P.U.Z. Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. şi R.L.U. aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentatia:
PUZ ,,ZONĂ REZIDENŢIALĂ”
Beneficiari: Savu Brumar Toma Ioan, Savu Brumar Lucreţia Rozalia, Savu Brumar Daniela Otilia, Călin Paraschiva, Budău Anton Daniel, Budău Claudia Georgiana
Amplasament: Municipiul Deva, strada Prunilor, f.n.
Proiectant: Biroul de Arhitectură Pop Oliviu Marius S.R.L. arhitect Pop Oliviu Marius

Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Informaţii de interes public, Urbanism, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi Amenajare a Teritoriului, în perioada  23.09.2022-05.10.2022. Observaţiile vor putea fi transmise, prin poştă pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariadeva.ro, până în data de 05.10.2022.

                  Arhitect şef,                                             Compartiment Dezvoltare Urbană,            
                Raluca Lăzăruţ                                                          Valentin Grunţă
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate