image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Ședinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva convocat de îndată pentru data de 21 noiembrie 2022, ora 14

18.11.2022
P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                  convocat de îndată pentru data de 21 noiembrie 2022 

Ordinea de zi

I.          Proiecte de hotărâre, privind:
A.   Serviciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
1.   Organizarea evenimentelor care se vor desfăşura în luna decembrie 2022 cu prilejul sărbătorilor de iarnă;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B.    Direcția de asistență socială Deva
2.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 259/2018 privind stabilirea tipurilor de servicii şi a contribuţiei persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social „Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice”, aflat în subordinea Direcţiei de Asistență Socială Deva, cu modificările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
C.   Direcția administrarea domeniului public și privat
3.   Necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului de tip rezidențial - apartament 2 camere, situat într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, Aleea Streiului, nr. 62, județul Hunedoara, înscris în CF nr.73333-C1-U21, nr. cadastral 73333-C1-U21;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4.   Necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului de tip rezidențial - apartament 3 camere situat într-un bloc de locuințe din municipiul Deva, str. Mihail Sadoveanu, județul Hunedoara, înscris în CF nr.75496-C1-U3, nr. cadastral 75496-C1-U3;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5.   Aprobarea Actului Adițional nr. 6 la  Contractul privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în municipiul Deva și localitățile aparținătoare nr. 32518 din data de 21 aprilie 2020;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6.   Respingerea plângerii prealabile formulată de către domnul consilier local Mara Lucian Marius, înregistrată sub nr.106009/27.10.2022 referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 393/2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
D.   Direcția tehnică
7.   Aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Normal nr.3 - Aleea Teilor din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8.   Aprobarea documentației tehnico-economice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Renovarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 2 - Aleea Scărișoara, nr. 3 din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 158/2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” - școala generală - faza Proiect tehnic”, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea proiectului “Reducerea contaminării cu substanțe periculoase a depozitului temporar de deșeuri situate în Deva, strada Orizontului f.n”, depus spre finanțare în cadrul apelurilor de propuneri cu titlul Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare” - Apelul 2 și finanțat prin Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European – SEE, 2014 –2021;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E.   Direcția juridică și administrație publică locală
11. Respingerea solicitării formulate de către domnul consilier local Mara Lucian Marius, înregistrată sub nr.106009/27.10.2022, referitor la introducerea acțiunii în anulare parțială a Hotărârii Consiliului local nr.194/2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
F.   Direcția economică
12. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II.        Diverse

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2023, Toate drepturile rezervate