image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Anunţ  referitor la elaborarea unui proiect de act normativ -22.11.2022

22.11.2022
Astăzi, 22.11.2022, Primăria municipiului Deva, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

 1. Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Deva nr.474/2018, privind aprobarea Regulamentului Intern de Funcționare al Complexului Aqualand Deva

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare, rapoartul compartimentului de specialitate.
Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro - Secțiunea: Consiliul local - Ședințe de Consiliu local - Proiecte de hotărâri și pe Monitorul oficial local - Secțiunea - Alte documente - 6.4 - Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ.  
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul Centrul de informare a cetățenilor.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative supuse procedurii de transparenţă decizională se pot depune pe adresa de  e-mail: primar@primariadeva.ro sau la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartimentul Centrul de informare a cetățenilor, de luni până vineri, între orele 08 – 16.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind............”(se va menționa titlul proiectului la care se face referire).
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primariadeva.ro.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
      Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0254232310, e-mail:apl@primariadeva.ro, Compartiment administrație publică locală.
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2023, Toate drepturile rezervate