image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Ședinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva covocat de indata pentru data de 25 noiembrie 2022, ora 12

24.11.2022
               
P R O I E C T U L
                      ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
                  convocat de îndată pentru data de 25 noiembrie 2022 

Ordinea de zi
I. Proiecte de hotărâre, privind:

A. Direcția tehnică
1. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare Orizont 1 și Orizont 2, Zăvoi, Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Aprobarea depunerii și implementării proiectului „Alimentare cu apă și canalizare pe drumul de legătură între strada Granitului și strada Titu Maiorescu în Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea depunerii și implementării proiectului investiție „Alimentare cu apă și canalizare – strada Lotusului, municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea depunerii și implementării proiectului „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare, Orizont 1 și Orizont 2, Zăvoi, Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Aprobarea depunerii și implementării proiectului „Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare - zona Zăvoi - terenuri atribuite veteranilor de război – Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Aprobarea depunerii și implementării proiectului „Alimentare cu apă și canalizare - prelungire strada Primăverii, Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 1 -  Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Aprobarea depunerii și implementării proiectului „Alimentare cu apă și canalizare - prelungire strada Zăvoi, Municipiul Deva”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C1/I1, Componenta 1 - Managementul apei, Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, din Planul Național de Redresare și Reziliență;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse
   
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022, Toate drepturile rezervate