image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

În atenția deținătorilor/utilizatorilor de bunuri care fac obiectul înscrierii în registrul agricol!

04.01.2023
Persoanele fizice și juridice care au în proprietate/folosință terenuri agricole sau silvice, animale domestice sau sălbatice crescute în captivitate, utilaje și instalații agricole, construcții etc. în municipiul Deva au obligația să le declare la Compartimentul Registrul Agricol din cadrul Primăriei Municipiului Deva (Bld. 1 Decembrie , nr.16 A,camera 9, parter), în vederea înscrierii acestora în registrul agricol.

Potrivit Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 și a  Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare,  termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
- 5 ianuarie – 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile-anexă și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale din gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale deținute, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produșilor obținuți, a morții ori sacrificării animalelor sau a altor intrări-ieșiri;
- 1 mai – 31 mai, pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

 În cazul  persoanelor  fizice sau  juridice  înregistrate în Registrul agricol, care nu fac declarațiile în termenele  prevăzute mai sus, se considera ca nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent.

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declarației date pe proprie răspundere de către capul gospodăriei sau, în absența acestuia, de către un alt membru al gospodăriei și a înscrisurilor doveditoare.

Potrivit art. 20 alin. 1 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, nedeclararea, la termenele stabilite și în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului agricol constituie contravenție și se sancționează cu amendă:
- între 100 lei și 500 lei, în cazul persoanelor fizice;
- între 300 lei și 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice.
   
 Compartiment Registrul Agricol
                                                             
               
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate