image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Anunț - taxe speciale - autorizații de funcționare

05.01.2023
Taxele speciale începând cu luna ianuarie 2023, pentru prestări de servicii efectuate de către Compartimentul Autorizații de Funcționare, la solicitarea persoanelor fizice si juridice sunt:
1. Taxa pentru obținerea autorizației de funcționare pentru structurile cu sediu fix sau ambulant și cu activitate permanent, cu excepția activităților înregistrate în grupele CAEN 561-Restaurant, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive. Nivelurile stabilite de către Consiliul Local Deva pentru anul 2023:
• până la 50 m² (inclusiv) -100 lei
• între 51m² -100m² -150 lei
• între 101m²- 150m² - 200 lei
• între 151m²- 200m² - 250 lei
• între 201m²- 500m² - 400 lei
• între 501 m²- 1000m² - 600 lei
• peste 1000 m² -1000 lei
2. Taxa pentru vizarea autorizației de funcționare pentru structurile cu sediu fix sau ambulant și cu activitate permanent, cu exceptia activităților înregistrate în grupele CAEN 561-Restaurant, 563-Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, nivelurile stabilite de către Consiliul Local Deva pentru anul 2023:
• până la 50m²(inclusiv) – 50 lei
• între 51m² -100 m² -75 lei
• între 101m²-150 m² -100 lei
• între 151 m²-200m² -125 lei
• între 201m²- 500 m² - 200 lei
• între 501m²-1000 m² -300 lei
• peste 1000 m² -500 lei
3. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusive (activități înregistrate în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 -Alte activități recreative și distractive:
• până la 50 m² (inclusiv) - 400lei
• între 51m² - 100 m² - 550 lei
• peste 100 m² -700 lei
4. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 mp, inclusive (activități înregistrate în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 -Alte activități recreative și distractive - 3350 lei
5. Taxa specială pentru eliberarea acordului pentru desfășurarea jocuriilor de artificii cu excepția evenimentelor organizate de persoanele juridice de drept public:
• 1000 lei/eveniment cu durata de până la 10 minute
• 1500 lei/eveniment cu durata ce depășește 10 minute
Taxele speciale constituie venituri la bugetul local al Municipiului Deva și sunt prevăzute în Hotărârea Consiliului Local nr. 340/2022 privind stabilirea impozitelor și a taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. Aceasta poate fi consultată pe www.primariadeva.ro.
■ Modalități de depunere:
- la sediul registraturii Primăriei Municipiului Deva, Piata Unirii nr. 4, camera 25, parter;
- pe site-ul Primăriei Municipiului Deva - portal servicii electronice la sectiunea “Autorizări activități comerciale”
■ Modalități de plată:
- la casieria Serviciului Impozite și Taxe Locale Deva (B-dul 1 Decembrie 1918, nr 16 A, parter);
- în contul RO 06 TREZ36621160203XXXXX deschis la Trezoreria Deva, beneficiar: Municipiul Deva, CUI 4374393;
- prin oricare dintre modalitățile electronice de plată puse la dispoziție de Municipiul Deva.

Compartimentul Autorizații de Funcționare
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate