image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Ședinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului Deva covocat de îndată pentru data de 17 ianuarie 2023

13.01.2023
P R O I E C T U L
                 ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva
     din data de 17 ianuarie 2023 

I.          Proiecte de hotărâre, privind:
A.  Direcția economică
1.   Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 30 decembrie 2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2.   Aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului bugetului local și a excedentului bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii înregistrate la sfârșitul anului 2022;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3.   Premierea domnului Crainic Roman cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
B.   Serviciul administrare piețe
4.   Aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor din municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
CDirecția tehnică
5.   Aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente” realizat în cadrul  Proiectului cod SMIS 127928 – etapa Proiect Tehnic de Execuție;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6.   Încheierea unui contract de parteneriat în scopul înființării unui consorțiu pentru învățământ dual;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
DServiciul administrare unități de învățământ, comunicare, promovare imagine
7.   Aprobarea implementării proiectului „HAI AFARĂ! Joacă-te, învață, fii mai bun!” Cod SMIS 2014+: 152962 finanțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8.   Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.533/2022, privind acordarea unor premii sportivilor și colectivelor tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale şi naţionale oficiale, elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale şi naţionale pe discipline de învăţământ, precum şi profesorilor care i-au pregătit pe aceştia, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
E.   Direcția administrarea domeniului public și privat 
9.   Aprobarea Actului adițional nr.7 la contractul de închiriere nr.4950/29.03.2017, încheiat cu Direcția Județeană de Statistică Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II.        Diverse


 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate