image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Anunţ  referitor la elaborarea unui proiect de act normativ - 18.01.2023

18.01.2023
 Astăzi, 18.01.2023, Primăria Municipiului Deva, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ privind:
Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.402/2018 privind aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea Municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva, ulterior modificată;

Documentaţiile aferente proiectului de act normativ includ: proiectul de hotărâre, referatul de aprobare, raportul compartimentului de specialitate.
 Documentaţiile pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro - Secțiunea: Consiliul local - Ședințe de Consiliu local – Transparență decizională - Proiecte de hotărâri și pe Monitorul oficial local - Secțiunea - Alte documente - 6.4 - Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ.  
Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei municipiului Deva, Compartimentul Centrul de informare a cetățenilor.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 27.01.2023, pe adresa de e-mail: primar@primariadeva.ro sau la sediul Primăriei municipiului Deva – Compartimentul Centrul de informare a cetățenilor, de luni până vineri, între orele 08 – 16.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind............”(se va menționa titlul proiectului la care se face referire).
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primariadeva.ro.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
 Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.01.2023.
 Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0254232310, e-mail:apl@primariadeva.ro, Compartiment administrație publică locală.


 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate