image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriu

25.01.2023
 ,,LOCUINŢĂ FAMILIALĂ, GARAJ ŞI ÎMPREJMUIRE”
Beneficiari: NICOARĂ STOICA NICOLAE şi NICOARĂ STOICA ANCA CORINA

Amplasament: municipiul Deva, strada Iosif Vulcan, nr.99A, CF Nr. 75981, judeţul Hunedoara
Proiectant: S.C. Euroeis Procons SRL- coordonator RUR arhitect Hamoş Emilia

 
  Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Deva: www.primariadeva.ro, Servicii Publice, Dezvoltare urbană, Informare şi consultare-Documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, în perioada 26.01.2023-17.02.2023.
  Observaţiile vor putea fi transmise în scris la sediul Primăriei municipiului Deva - Compartiment Centrul de Informare a Cetăţeanului, prin poştă, pe adresa Primăriei municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr.4, sau pe adresa de e-mail: urbanism@primariadeva.ro, până în data de 17.02.2023.
  Persoana responsabilă cu informarea si consultarea publicului: consilier Igreţ Irina din cadrul Compartimentului Dezvoltare urbană– Primăria municipiului Deva.

 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate