image

COMUNICATE ŞI ANUNȚURI PUBLICE

Încă un pas în reabilitarea Centrului de zi „Clubul Seniorilor 2”

25.01.2023
Direcția de Asistență Socială Deva a recepționat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Centru de zi pentru persoane vârstnice – Clubul Seniorilor 2” (Aleea Muncii, nr. 7), care urmează a fi supusă spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Deva.
Următoarele ETAPE în realizarea investiției:
- alocarea, de la bugetul local, a fondurilor necesare investiției
- achiziționarea, prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice, a serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de reabilitare a imobilului
Principalele LUCRĂRI ce vor fi realizate, conform documentației tehnico-economice:
- lucrări de consolidare și intervenții asupra imobilului
- lucrări de recompartimentare a clădirii
- reabilitarea instalațiilor electrice, termice și sanitare
- reabilitarea tâmplăriei interioare și exterioare
- refacerea acoperișului imobilului și izolarea termică a planșeului
Conform proiectului, în imobil vor fi amenajate mai multe spații multifuncționale, printre care: sală de activități sportive (dotată inclusiv cu masă de tenis), sală de evenimente și cabinet medical care va avea în componență cabinet de consultații, sală de tratamente, sală de așteptare, grupuri sanitare pentru personal și pentru pacienți și spațiu de depozitare.
În prezent, imobilul (construcție + teren) în care va funcționa Centrul de zi pentru persoane vârstnice „Clubul Seniorilor 2” se află în stare avansată de degradare. Odată cu reabilitarea, modernizarea și reconfigurarea clădirii, vor fi amenajate și spații verzi (gazon, arbori și arbuști ornamentali, plante cu flori), dotate cu mobilier urban. Totodată, imobilul va dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități (pavaje/covoare tactile, rampă de acces în clădire, marcaje tactile de trecere și oprire, hartă tactilă a clădirii etc.).
Pe de altă parte, în cadrul proiectului se urmărește implementarea conceptului nZeb pentru o clădire existentă (o clădire cu o performanță energetică foarte ridicată, a cărei cerință de energie este foarte scăzută, și care este acoperită, într-o proporție mare, din surse regenerabile).
Potrivit estimărilor, investiția ar putea fi finalizată până la sfârșitul anului 2023. Prin realizarea acesteia, administrația locală are în vedere alocarea resurselor fizice și logistice necesare pentru petrecerea timpului liber de către persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, implicarea acestora în activități recreative și readucerea lor în viața socială activă, cu scopul combaterii fenomenului singurătății.

Direcția de Asistență Socială Deva
 

330152 Deva, Piața Unirii nr. 4
0254 / 213435 / 232310 / 218579 / 234651
fax: 0254 / 226176
© Primăria Deva 2022-2024, Toate drepturile rezervate